Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/23/2020 6:03:51 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc   
VĐ: Bài giảng lý thuyết hai mặt phẳng vuông góc    
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:
Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm.
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

I. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG

1. Định nghĩa

Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

2. Cách xác định

- Khi   thì góc giữa chúng bằng 00

- Khi hai mặt phẳng (P), (Q) cắt nhau theo giao tuyến d, để tính góc giữa chúng, từ một điềm I bất kỳ trên d, ta dựng trong (P) đường thẳng a và trong (Q) đường thẳng b vuông góc với d. Khi đó góc giữa hai mp (P) và (Q) chính là góc giữa 2 đường thẳng a và b.

3. Diện tích hình chiếu của một đa giác

Gọi S là diện tích của hình gốc H

Gọi S’ là diện tích của hình chiếu H’, ta có: 

Với j là góc hợp bởi hai mặt phẳng chứa hai hình H và H’

II. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

1. Định nghĩa

Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng là góc vuông.

2. Tính chất

a. Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mp này chứa một đường thẳng vuông góc với mp kia.

b. Nếu hai mp vuông góc với nhau thì mọi đường  thẳng nằm trong mp này và vuông góc với giao tuyến thì cũng vuông góc với mp kia.

c. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau. Nếu từ một điểm thuộc mp(P) ta dựng một đường thẳng vuông góc với (Q) thì đường thẳng này nằm trong (P).

d. Nếu hai mp cắt nhau và cùng vuông góc với mp thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mp thứ ba đó.

III. HÌNH LĂNG TRỤC ĐỨNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG

 Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có có cạnh bên vuông góc với đáy.

 Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều được gọi là hình lăng trụ đều.

 Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng

 Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật được gọi là hình hộp chữ nhật

 Hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông và các mặt bên đều là hình vuông gọi là hình lập phương.

** Lưu ý: các mặt bên của lăng trụ đứng đề vuông góc với mặt đấy và là hình chữ nhật.

IV. HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

1. Hình chóp đều:

Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa  giác đều và có chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy.

2. Hình chóp cụt đều:

Hình chóp cụt đều nằm giữa đáy và một thiết diện song song với đáy và cắt các cạnh bên của hình chóp.


Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: