Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 7:19:03 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật Lý lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 4. TỪ TRƯỜNG.
Lực từ-Cảm ứng từ.
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de Toan
Đánh giá bài giảng:

LỰC TỪ - CẢM ỨNG TỪ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Vecto cảm ứng từ.

- Lực từ

- Quy tắc bàn tay trái.

- Bài tập áp dụng

2. Bài tập.

- Với 10 bài tập tự luận về lực từ - cảm ứng từ được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề  : Lực Từ - Cảm Ứng Từ.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được khái niệm, độ lớn và hướng của cảm ứng từ, lực từ, phương pháp giải bài tập lực từ, sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác định hướng của lực từ. Đây là dạng bài tập quan trọng sẽ có trong các đề kiểm tra và đề thi học kỳ.


BÀI LỰC TỪ

1. Vectơ cảm ứng từ

- Vecto cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ.

- Đặc điểm của vecto cảm ứng từ:        

   + Hướng: Trùng với hướng của từ trường.

   + Có độ lớn:  

trong đó: F là lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, l là chiều dài của dây dẫn

   + Đơn vị : T (Tesla)

2. Lực từ

- Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ lớn:  F = B.I.l.sinα.

- Trong đó α: là góc tạo bởi đoạn dây mang điện và vecto cảm ứng từ

- Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang điện có đặc điểm:

+ Phương : vuông góc với B và l.

+ Chiều: Tuân theo quy tắc bàn tay trái: “ Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao cho lòng bàn tay hứng các đường cảm ứng từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực từ”.

   


        

Bài tập 1

BÀI TẬP LỰC TỪ

Bài 1: Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định các đại lượng còn thiếu trong các hình vẽ sau đây:


Bài 2: Một dây dẫn có chiều dài 10m được đặt trong từ trường đều có B = 5.10-2 T. Cho dòng điện có cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

a. Xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn đặt vuông góc với B, vẽ hình.

b.Nếu lực từ tác dụng là 4,33 N. Hãy xác định góc giữa B và dây dẫn ?

Bài 3: Một khung dây hình chữ nhật ABCD với AB = DC = 20 cm, BC = AD = 30 cm. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy trong dây dẫn như hình vẽ. Khung dây được đặt trong từ trường đều, vuông góc với mặt phẳng khung. Từ trường có độ lớn B = 0,01 T.

a. Hãy tính lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây ?

b. Lực tổng hợp tác dụng lên khung dây bằng bao nhiêu ?

Bài 4: Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10-2 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn trong các trường hợp sau đây:

a. Dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ ?

b. Dây dẫn đặt song song với các đường sức từ ?

c. Dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 450.

Bài 5: Người ta dùng một dây dẫn có chiểu dài 2m , đặt vào từ trường đều có B = 10-2 T, dây dẫn được đặt vuông góc với các đường sức, lực từ tác dụng lên dây dẫn là 1N, hãy xác định cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

Bài 6: Một đoạn dây thẳng MN dài 6cm, có dòng điện 5A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2 N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là bao nhiêu ?

Bài 7: Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vecto cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75A. Lực từ tác dụng lên dây có giá trị 3.10-2N. Hãy xác định cảm ứng từ của từ trường.

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1: Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định các đại lượng còn thiếu trong các hình vẽ sau đây:


Bài 2: Một dây dẫn mang dòng điện I = 5A, có chiều dài 1m, được đặt vuông góc với cảm ứng từ B = 5.10-3T. Hãy xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn ?

Bài 3: Người ta cho dòng điện có cường độ I = 10 A chạy trong một dây dẫn, đặt dây dẫn vuông góc với các đường cảm ứng từ có B = 5mT. Lực điện tác dụng lên dây dẫn là 1N, hãy xác định chiều dài của dây dẫn nói trên ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: