Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/14/2019 9:58:04 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IV. Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 1. Hóa học hc & hợp chất hc
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

CHƯƠNG IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

BÀI 1

HỢP CHẤT HỮU CƠ & PHÂN TÍCH HỢP CHẤT HỮU CƠ

 Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. Hóa học hữu cơ & hợp chất hữu cơ
I. Đối tượng của hoá học hữu cơ là các hợp chất hữu cơ
II. Các đặc tính chung của hợp chất hữu cơ
III. Các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

B. Phân tích hợp chất hữu cơ
I. Phân tích định tính
II. Phân tích định lượng

C. Bài tập áp dụng: gồm 7 bài tập trắc nghiệm.


CHƯƠNG IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

 BÀI 1
HỢP CHẤT HỮU CƠ & PHÂN TÍCH HỢP CHẤT HỮU CƠ

 

Tóm tắt bài học:

 A. Hóa học hữu cơ

I. Đối tượng của hoá học hữu cơ là các hợp chất hữu cơ

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất chứa nguyên tố cacbon (ngoại trừ khí CO, CO2, muối cacbonat, cacbua, xyanua thuộc loại hợp chất vô cơ).

- Hoá học hữu cơ là môn học chuyên nghiên cứu cấu tạo, tính chất, điều chế và ứng dụng của các hợp chất hữu cơ.

II. Các đặc tính chung của hợp chất hữu cơ (So sánh hoá hữu cơ với hoá vô cơ)

1. Số hợp chất hữu cơ là nhiều vô hạn nhưng chỉ được tạo nên từ các nguyên tố chủ yếu là C, H, O, N, Halogen, S, P và một ít kim loại. Còn số hợp chất vô cơ thì có giới hạn nhưng lại  được tạo nên bởi hầu hết các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

2. Liên kết hoá học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hoá trị, còn trong hợp chất vô cơ chủ yếu là liên kết ion.

3. Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi và tất cả đều cháy được.

4. Phản ứng của hoá hữu cơ thường xảy ra chậm và hướng phản ứng phụ thuộc vào điều kiện phản ứng (nhiệt độ, áp suất, xúc tác).

5. Trong hoá học hữu cơ thường xảy ra một hiện tượng rất phổ biến là hiện tượng đồng phân, tức là hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ khác nhau nhưng có chung một công thức phân tử. Còn trong hoá học vô cơ thì mỗi công thức phân tử chỉ tương ứng với một chất.

III. Các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

1. Các phương pháp vật lí

Dựa vào tính chất vật lí khác nhau (như nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc, tính tan, khối lượng riêng…) của các chất hữu cơ thành phần có trong hỗn hợp ta có thể tách và tinh chế các chất hữu cơ.

a. Phương pháp chưng cất ở nhiệt độ sôi của chất cần tách ra từ dung dịch.

b. Phương pháp chưng cất phân đoạn và làm ngung tụ thành chất lỏng ở các nhiệt độ khác nhau.

c. Phương pháp chiết

d. Phương pháp kết tinh

2. Phương pháp Hoá học

Ta có nhiều phương pháp hoá học, hoặc phối hợp cả hai phương pháp vật lí và hoá học để tinh chế hay tách riêng các hợp chất hữu cơ.

 B. PHÂN TÍCH HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. Phân tích định tính

Mục đích của phép phân tích định tính là tìm xem hợp chất hữu cơ có chứa những nguyên tố gì.

1. Xác định sự có mặt của C và H

Nhận xét: Trong cơ thể ta thường xuyên xảy ra phản ứng oxy hoá chậm chất hữu cơ chứa C, H, O… cacbon biến thành khí CO2 và hydro biến thành H2O nên khi ta thở ra thì hơi nước sẽ làm mờ tấm kính và khi ta thổi vào nước vôi trong thì CO2 sẽ làm nước vôi hóa đục.

2. Xác định nitơ

Nhận xét: Khi ta đốt tóc, lông, len, da, tơ tằm đều ngửi thấy mùi khét của tóc cháy đó là mùi sinh ra do  nguyên tố N có trong các chất trên.

II. Phân tích định lượng

Mục đích của phép phân tích định lượng là tìm xem trong m gam chất hữu cơ mỗi nguyên tố có bao nhiêu gam. Nếu cho m = 100 gam thì ta có thành phần % của các nguyên tố.


Bài tập 1

Câu 1. Cho các hợp chất: a. (NH4)2CO3  b. NaCN  c.CH3COONa. d. C6H6  e. NaHCO3 f. C2H6O  g. Ca(HCO3)2  h. Ca(COO)2 . Các hợp chất hữu cơ là
A. b, c, d, f, g.              B. c, d, f, h.                  C. c, d, f, g, h.              D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. C2H4O2 là công thức phân tử của
A. axit axetic.                                                    B. este HCOO-CH3  
C. ancol-andehit HO-CH2-CHO.                           D. không xác định được.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Các phương pháp vật lí thường dùng để tách hay tinh chế các chất thành phần có trong hỗn hợp là
A. Chưng cất phân đoạn, tuyển nổi, chiết, lọc qua giấy lọc, kết tinh.
B. Nhiệt phân, tuyển nổi, chiết , chưng cất phân đoạn.
C. kết tinh, nhiệt luyện, chưng cất, tuyển nổi.
D. Cả A, B, C đều đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Tuyển nổi là phương pháp tách hỗn hợp:
A. Các chất rắn không tan trong nước nhưng có khối lượng riêng xấp xỉ nhau.
B. Các chất rắn trong đó có chất tan có chất không tan trong nước.
C. Các chất rắn không tan trong nước nhưng có khối lượng riêng chênh lệch nhau khá lớn.

D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Phân tích m gam một hợp chất hữu cơ ta thấy có 3 phần khối lượng C, 1 phần khối lượng H và 4 phần khối lượng là O thì % theo khối lượng của C, H, O lần lượt là

A. 37,5% C, 12,5% H và 50% O.                        B . 30% C, 8% H và 62% O.                                            
C. 37,5% C, 15% H và 47,5%O.                         D. 35% C, 15%H và 50%O.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Cho hợp chất có công thức C2H4On = 60 thì % theo khối lượng của Oxi là

A. 50%.                          B. 53,33%.                    C. 56,66%.                    D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Cho hợp chất có công thức : C3H8Oz = 60 thì % theo khối lượng của C là
A. 60%.                          B. 26,67%.                    C. 30%.                        D. 13,33%.  


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Hóa học và Hợp chất hữu cơ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: