Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/26/2020 7:09:48 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 2. Tổ hợp & xác suất
Hai qui tắc đếm cơ bản
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Quy tắc cộng

  + Quy tắc nhân

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với gần 10 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập áp dụng cho hai quy tắc đếm cơ bản. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Hai quy tắc đếm cơ bản.

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được hai quy tắc đếm cơ bản là quy tắc cộng và quy tắc nhân, các dạng bài tập về hai quy tắc này và phương pháp giải các bài tập dạng này. Đây là dạng toán cơ bản của chương trình toán lớp 11.


TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Quy tắc cộng

Giả sử một công việc có thể được tiến hành theo một trong k hành động A1, A2, ..., Ak. Hành động A1 có thể thực hiện bởi n1 cách, hành động A2 có thể thực hiện bởi n2 cách, ..., hành động Ak có thể thực hiện bởi nk cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo n1 + n2 + ... + nk cách.

2. Quy tắc nhân

Giả sử một công việc nào đó được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp A và B. Hành động A có thể thực hiện bởi n cách, hành động B có thể thực hiện bởi m cách. Khi đó sẽ có n.m cách hoàn thành công việc trên.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Qui tắc đếm - Đề số 1
Bài kiểm tra Qui tắc đếm - Đề số 2
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: