Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/26/2020 7:14:02 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
B10. Giải đề thi - đề kiểm tra (P2)
Số phần: Bài học chưa được cập nhật
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI. GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ 1 – ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (P2)

Câu 1: Trong mặt phẳng cho đường thẳng (d):  và đường tròn(C) : (x + 3)2 + y2 = 25

Tìm ảnh của đường thẳng và  đường tròn trên qua phép quay tâm O góc quay 900

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ oxy.Cho đường tròn (C ) có phương trình: ( x + 3)  + ( y - 7) 2 = 9. Tìm ảnh của đường tròn ( C ) qua phép tịnh tiến 

(Đề thi – Trường THPT Đông Á)

Câu 3:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x–1)2 + (y–2)2 = 16. Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn  (C) qua phép vị tự tâm O(0;0), tỉ số k = 3.

(Đề thi – Trường THPT Lê Thánh Tôn)

Câu 4. Tìm ảnh của đường tròn (C): ( x - 4) 2  + ( y + 1) 2 = 9 qua phép tịnh tiến T. Cho đường thẳng (d): x – y + 3 = 0 , (d’) là ảnh của (d) qua phép đối xứng trục ox . Tìm phương trình đường thẳng (d’).

Câu 5. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A(- 2 ; 3) , B(1 ; - 4) ; đường thẳng   d : 3x – 5y  + 8 = 0 ; đường tròn (C ) : (x + 4)2  +  (y – 1)2 = 4. Gọi B’ , (C’) lần lượt là ảnh của B, (C ) qua phép đối xứng tâm O .Gọi d’ là ảnh của  d  qua phép tịnh tiến theo  .

a. Tìm  toạ độ của điểm  B’ ; Tìm phương trình  của d’ và  (C ’ ) .

b. Tìm phương trình đường tròn (C”) ảnh của (C )qua phép vị tâm O tỉ số k = -2

Câu 6.Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C ): (x + 3)2 + (y - 3)2 = 2.

Viết phương trình ảnh của (C ) qua phép Đoy.

Câu 7.Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C ): (x – 2)2 + (y – 1)2 = 9. Gọi  f  là phép biến hình có được bằng cách sau: thực hiện phép đối xứng tâm , tỉ số k = 2. Viết phương trình ảnh của đường tròn (C) qua phép biến hình  f .

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: