Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/29/2020 4:17:15 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật Lý lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Giải đề kiểm tra của các trường
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de Toan
Đánh giá bài giảng:

ĐỀ KIỂM TRA CỦA CÁC TRƯỜNG

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Câu 1. Một ống dây hình trụ cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 3(A). Cảm ứng từ bên trong lòng ống dây là B = 25.10-4 (T). Biết ống dây có 12 vòng dây. Tính chiều dài ống dây?

Câu 2. Một proton bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 3.10-4 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 2,8.106 (m/s) vuông góc với vectơB, khối lượng của proton là 1,67.10-27 (kg).

  1. Tính bán kính quỹ đạo của proton trong từ trường?
  2. Tần số và chu kì của hạt.
  3. Động năng và động lượng của hạt.

Câu 3. Một ống dây dài 50cm, có 2000 vòng dây. Diện tích mặt cắt của ống dây là 25 cm2. Tính độ tự cảm của ống dây đó. Giả thuyết từ trường trong ống dây là từ trường đều.

Câu 4. Cho 2 dòng điện cùng chiều có cường độ I1 = 2A, I2 = 3A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đồng phẳng đặt tại hai điểm A và C cách nhau 10cm trong không khí.

  1. Xác định vectơ cảm ứng từ tại điểm M cách A một khoảng 8cm và cách C một khoảng 2 cm.
  2. Tìm quỹ tích những điểm tại đó  vectơ B = vectơ 0 .
  3. Tính lực từ tác dụng lên 50cm chiều dài của dây 2.

Câu 6. Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chay trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và khoảng cách dòng điện I1 là 8 (cm). Tính cảm ứng từ tại M?

Câu 7. Hai vòng dây tròn có cùng bán kính 10cm, có tâm trùng nhau và đặt vuông góc với nhau. Cường độ dòng điện trong hai dây bằng nhau và bằng căn2 A. Tính vectơ B tại tâm O của vòng dây.

Câu 8. Hai dây dẫn song song cách nhau 2a, dòng điện trong mỗi dây là I và cùng chiều. Mặt phẳng (P) vuông góc với hai dây và cách chúng tại A và B. M Î (P) nằm trên đường trung trực của AB và cách điểm chính giữa O của AB một khoảng là x. Tính

  1. Cảm ứng từ  tại O
  2. Cảm ứng từ  tại M
  3. Xác định vị trí các điểm M để cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn cực đại.

Câu 9. Treo đoạn dây dẫn có chiều dài 5cm, khối lượng 5 gam bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ hướng thẳng đứng xuống dưới có B = 0,5 T và I = 2A thì góc lệch a của dây treo so với phương thẳng đứng là bao nhiêu?

Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: