Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/29/2020 3:04:26 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật Lý lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG
Giải đề kiểm tra của các trường.
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de Toan
Đánh giá bài giảng:

GIẢI ĐỀ KIỂM TRA CỦA CÁC TRƯỜNG

I . Lý Thuyết

Câu 1: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

A. UMN = VM – VN.                        B. E = UMN.d                 C. UMN = E.d                   D. AMN = q.UMN

(Đề thi hk1 – Trường THPT Bảo Lộc)

Câu 2: Hai điện tích điểm q1 và q2 đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1 > 0 và q2 < 0                        B. q1.q2 > 0

C. q1 < 0 và q2 > 0                        D. q1.q2 < 0

(Đề thi hk1 – Trường THPT Nhân Chính)

Câu 3: Công của lực điện trường không triệt tiêu khi điện tích

A.dịch chuyền trên một quỹ đạo tròn  trong điện trường

B. dịch chuyển vuông góc với các đường sức  trong điện trường đều.

C.dịch chuyền trên quỹ đạo là một đường cong kín trong điện trường đều.

D.dịch chuyển giữa hai điểm khác nhau cắt các đường sức 

(Đề thi hk1 – Trường THPT Chu Văn An)

Câu 4. Một quả cầu có điện tích q = -2.10-6C được đặt trong môi trường có điện trường E = 4000V. Lực điện tác dụng lên điện tích q là     

A. F = 0,02N                                  B. F = 0,02N                            C. F = 0,08N                   D. F = - 0,08N

(Đề thi hk1 – Trường THPT Lam Sơn)

Câu 5. Hai tụ điện có điện dung C1 = 0,4 (μF), C2 = 0,6 (μF) ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60(V) thì một trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.10-5 (C). Hiệu điện thế của nguồn điện là:

A. U = 75 (V).                                 B. U = 7,5.10-5 (V).        C. U = 5.10-4 (V).            D. U = 50 (V)

(Đề thi hk1 – Trường THPT Sào Nam)

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).

B. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion

C. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác

D. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C).

(Đề thi hk1 – Trường THPT Sào Nam)

Câu 7. Khi điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 4 lần thì công của lực điện trường

A. tăng 4 lần                         B. không  đổi                    C. tăng 2 lần                    D. giảm hai lần.

(Đề thi hk1 – Trường THPT Chu Văn An)

Câu 8. Công thức tính công của lực điện trường là:

A. A = qE/d                             B. A = qE                        C. A = dE                           D. A = qU

(Đề thi hk1 – Trường THPT Lam Sơn)

II . Bài Tập

Câu 1. Hai điện tích điểm có điện tích bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một khoảng r = 3cm. Lực hút tĩnh điện giữa chúng là F = 10-5N.

a. Tính độ lớn của mỗi điện tích.

b. Tính khoảng cách r’ giữa hai điện tích để lực đẩy tĩnh điện là F1 = 9.10-5N

Câu 2. Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt tại A và B cách nhau 12 cm trong không khí thì đẩy nhau bằng một lực  F = 10 N. Cho biết điện tích tổng cộng của chúng là +10.10-6 C và q1 > q2.

a. Tính độ lớn của mỗi điện tích.

b. Cho biết q1 và q2 được đặt cố định tại hai điểm A và B trên. Đặt thêm một điện tích điểm qo tại điểm M, xác định vị trí của điểm M để qo nằm cân bằng.

(Đề thi hk1 – Trường PTTH Phú Nhuận)

Câu 3. Cho điện tích q1 = -6.10-8 C đặt tại điểm A trong không khí.

a) Tính cường độ điện trường tại điểm B cách A một khoảng 6cm.

b) Tại B đặt thêm điện tích q2 = 3.10-8 C:

Ÿ Tính lực tương tác giữa hai điện tích q1 và q2..

Ÿ Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M là trung điểm AB.

(Đề thi hk1 – Trường THPT DL Thăng Long)

Câu 4.  Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m = 0,05 (mg) nằm lơ lửng trong điện trường đều có cường độ 1000 (V/m) tạo bởi hai bản kim loại phẳng song song đặt nằm ngang, tích điện trái dấu và bằng nhau. Bản phía trên tích điện dương. Hiệu điện thế giữa hai bản là 50 V).

a. Xác định hướng của vectơ cường độ điện trường.Tính khoảng cách giữa hai bản.

b. Xác định điện tích của hạt bụi. Lấy g = 10 (m/s2).

(Đề kt hk 1 – Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền)

Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: