Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/29/2020 2:23:24 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật Lý lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI.
Giải đề kiểm tra của các trường.
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de Toan
Đánh giá bài giảng:

GIẢI ĐỀ KIỂM TRA CÁC TRƯỜNG

I . Lý Thuyết

Câu 1: Công suất toả nhiệt của vật dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào ?

 A. Thời gian dòng điện chạy qua.                          B. Cường độ dòng điện qua vật dẫn.

C. Hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn.                       D. Điện trở của vật dẫn.

Câu 2: Công suất của dòng điện có đơn vị là:

A . Vôn (V)                       B . Oát (W)                      C. Jun (J)                     D. Oát giờ (W.h)

(Đề thi hk1 – Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm )

Câu 3. Một mạch điện kín nguồn điện có suất điện động 6 vôn ,điện trở trong 2 ôm,dòng điện trong mạch là 2 (A) .Điện trở mạch ngoái là:        

A. 3( ôm)                             B.  2( ôm)                     C.6( ôm)                    D.1( ôm)

(Đề thi hk1 – Trường THPT Lam Sơn)

Câu 4. Một mạch kín gồm bộ nguồn điện có suất điện động E = 18 V, điện trở trong r = 4W . Mạch ngoài có biến trở R thay đổi từ 0 đến vài trăm ôm. Điều chỉnh R = R1 hoặc R = R2 thì công suất tiêu thụ trên biến trở là như nhau và bằng 18 W. Trị số R1, R2 tương ứng là

A. 2W và 6W.                         B. 2W và 4W.                    C. 2W và 8W.              D. 4W và 8W.

(Đề thi hk1 – Trường THPT Phú Riêng)

Câu 5. Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 12W mắc song song với điện trở  R2  = 6W, điện trở tương đương của đoạn mạch là:  

A. R= 18W.                                         B. R = 4W                        C. R = 9W                              D. R = 36W.

(Đề thi hk1 – Trường THPT Bảo Lộc )

II . Bài Tập

Câu 1. Cho mạch điện như hình vẽ: 

Nguồn điện có E = 6 V, r = 2W.

Các điện trở mạch ngoài  R1= 6W,  R2 =12W, R3 = 4W.

a. Tình điện trở tương của mạch ngoài

b. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính

c. Tính công sất tiêu thụ điện năng của R1.

(Đề thi hk1 – TTGDTX Chu Văn An)

Câu 2. Cho mạch điện gồm  mắc nối tiếp x1 = 6V, r1 = 1W mắc nối tiếp x2 = 3V, r2 = 1W. Mạch ngoài gồm: đèn (6V-6W) và điện trở R1 = 10W mắc nối tiếp.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện và cho biết cường độ dòng điện qua mạch chính và qua đèn.

b. Cho biết độ sáng của đèn.

c. Để đèn sáng bình thường, người ta thay điện trở R1 bằng điện trở R2. Tính R2?

(Đề thi hk1 – Trường THPT Dân Lập Thăng Long)

Câu 3. Bộ nguồn gồm 2 dãy mắc song song, mỗi dãy có 4 pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động E = 1,5V, điện trở trong r = 1W. Ampe kế có điện trở không đáng kể. R1 = R3 = 2W; R2 = 4W; R4 = 1W là điện trở của bình điện phân chứa dd CuSO4 với anode bằng đồng (A = 64; n = 2)

a. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b. Tìm số chỉ ampe kế và hiệu suất của bộ nguồn.

(Đề thi hk1 – Trường PTTH Nguyễn Trí Thanh)

Câu 4. Cho mạch điện như hình vẽ

E1= 3V;  r1 = 1W; E2= 6V; E3= 18V; r3 = 2W  R2 = 20W.

Ampe kế có điện trở không đáng kể.

a. R1 = 19W, tìm UAB và cường độ dòng điện qua các đoạn mạch.

b. Tìm giá trị R1 để số chỉ ampe kế bằng 0.

(Đề thi hk1 – Trường THPT Thực Hành )

Câu 5.  Cho mạch điện như hình vẽ :

xb=12V , rb=1W, R1=1W, R2=2W. R3 thay đổi được.

Tìm R3 để công suất tiêu thụ trên R3 là lớn nhất.

(Đề kt hk 1 – Trường THPT Phan Đăng Lưu)

Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: