Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/25/2020 8:48:22 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VIII. Dẫn xuất halogen- ancol- phenol
Bài 1. Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG VIII

DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL

BÀI 1
DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON


Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài giảng:

-       Định nghĩa - công thức phân tử tổng quát - loại và bậc của dẫn xuất halogen.
-       Đồng phân và danh pháp của dẫn xuất halogen.
-       Tính chất vật lí và tính chất sinh lí của dẫn xuất halogen.
-       Tính chất hóa học đặc trưng và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen.

Sau bài học các bạn học sinh có thể viết được công thức cấu tạo các đồng phân của dẫn xuất halogen.
Đặc biệt là các phản ứng đặc trưng của dẫn xuất halogen là phản ứng thủy phân và phản ứng tách để áp dụng vào việc giải các bài toán hóa.

Chúc các bạn học tốt.


I. Định nghĩa - công thức phân tử tổng quát -  loại và bậc của dẫn xuất halogen

1. Định nghĩa

Khi ta thay thế một hay nhiều nguyên tử H của hydrocarbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen X (F, Cl, Br, I) ta sẽ được một dẫn xuất halogen của hydrocarbon - gọi tắt là dẫn xuất halogen.

2. Công thức

Như thế công thức phân tử tổng quát của dẫn xuất halogen có dạng CnH2n+2-2k-zXz

 với k ³ 0 là tổng số liên kết p và vòng của mạch carbon;

 z ³ 1 là số nguyên tử X.

Chú ý: Nếu ta đặt công thức phân tử tổng quát của dẫn xuất halogen là:

  CxHyXz  =CxH2x+2-2k-zXz  thì  2x + 2 - 2k - z = y

3. Phân loại

- Dựa vào nguyên tố halogen X (F, Cl, Br, I) ta chia dẫn xuất halogen thành 4 loại: dẫn xuất fluor, Clo, Brom và dẫn xuất Iot.

- Dựa vào cấu tạo dạng mạch carbon đã học (giá trị của k) ta cũng chia dẫn xuất halogen thành 4 loại tiêu biểu như sau:

a. Dẫn xuất halogen mạch hở no: CnH2n+2-zXz (dẫn xuất halogen của alkan)

b. Dẫn xuất halogen 1 vòng no (dẫn xuất halogen của xicloalkan): CnH2n-zXx, với n ³ 3.

c. Dẫn xuất halogen mạch hở chưa no: CnH2n+2-2k-zXz, với k ³ 1 là tổng số liên kết p của mạch carbon (dẫn xuất halogen của alken, ankyn, ankadien)

d. Dẫn xuất halogen của benzen: C6H6-zXz, với  1 ≤  z ≤ 6   

4. Bậc

Bậc của dẫn xuất halogen: Dựa vào bậc của nguyên tử carbon kết hợp với nguyên tử halogen X ta chia thành 3 bậc dẫn xuất halogen.

Ta gọi dẫn xuất halogen bậc I, bậc II hay bậc III khi nguyên tử halogen X kết hợp với nguyên tử carbon bậc I, bậc II hay bậc III tương ứng.

II. Đồng phân và danh pháp

1. Đồng phân: Dẫn xuất halogen có thể có nhiều đồng phân do cấu tạo dạng mạch carbon khác nhau và do vị trí của nguyên tử halogen  khác nhau.

2. Danh pháp: Có 3 cách gọi tên:

  - Tên gốc hydrocarbon + halogenur (tên gốc- chức)

  - Tên các gốc halogen kèm theo chữ số đứng trước để chỉ vị trí của nguyên tử halogen + tên của hydrocarbon tương ứng (tên thay thế)

 - Tên thường gọi: một số ít dẫn xuất halogen có tên thường gọi như:

CHCl3: cloroform, CHBr3: bromoform, CHI3: iodoform, CHX3: halogenoform.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: