Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/23/2020 6:50:24 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Bài 1: Vectơ trong không gian      
VĐ 3. Chứng minh ba vectơ   đồng phẳng.  
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 1 : VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

VĐ 3. Chứng minh ba vectơ  đồng phẳng.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AD lất điểm M sao cho  và trên cạnh BC lấy điểm N sao cho

Bài 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH. Gọi K là giao điểm AH và DE, I là giao điểm của DF và BH. Chứng minh rằng ba vectơ

Bài 3. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AA’, A’B’, B’C’, BC, CC’. Chứng minh rằng :


 trong đó I là tâm của hình bình hành ABB’A’ và K là tâm của hình bình hành ADD’A.

Bài 4. Cho tam giác ABC. Lấy một điểm S ngoài mặt phẳng (ABC). Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho  và trên đoạn thẳng BC lấy điểm N sao cho  . Chứng minh ba vectơ

Bài 5. Cho tứ diện ABCD : P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD. Hai điểm M, N lần lượt chia hai đoạn thẳng BC và AD theo cùng một tỉ số k. Chứng minh rằng bốn điểm P, Q, M, N nằm trên một mặt phẳng.


Phương pháp :

Dựa vào định nghĩa: chứng tỏ các vectơ  có giá trị song song với một mặt phẳng đã được xác định nào đó.

Ba vectơ  đồng phẳng khi và chỉ khi có một cặp số m, n sao cho  là hai vectơ không cùng phương.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: