Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/23/2020 6:20:15 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 3. dãy số, cấp số cộng & cấp số nhân
Cấp số nhân (tiết 2)
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

CẤP SỐ NHÂN (TIẾT 2)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng

         -       Các khái niệm.

         -       Các tính chất.

-       Các dạng toán liên quan đến cấp số nhân.

+ Dạng 1: chứng minh tính chất của một cấp số nhân.

+ Dạng 2: Chứng minh bộ số lập thành một cấp số nhân.

+ Dạng 3: tìm điều kiện của tham số đệ ba số lập thành cấp số nhân.

+ Dạng 4: tìm các phần tử của một cấp số nhân.

+ Dạng 5: tính tổng.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.


TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó và một số q không đổi;

Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.

2. Số hạng tổng quát

Cho (un) là một cấp số nhân với công bội q  0. Khi đó, với mọi n  2 thì un = u1.qn – 1 .

3. Tính chất

Nếu (un) là một cấp số nhân thì kể từ số hạng thứ hai, bình phương của mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và cuối) bằng tích của hai số hạng đứng kề nó trong dãy, tức là:  = uk – 1.uk + 1­ (k  2)

4. Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra cấp số nhân - Đề số 1
Bài kiểm tra cấp số nhân - Đề số 2
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: