Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/23/2020 5:17:47 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 2. Tổ hợp & xác suất
Các qui tắc tính xác suất
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Quy tắc cộng

  + Quy tắc nhân

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 5 bài tập ví dụ minh hoạ cho các quy tắc tính xác suất. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Các quy tắc tính xác suất

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ được biết được các kiến thức cơ bản về các qui tắc tính xác suất như: biến cố hợp, biến cố xung khắc, quy tắc cộng, biến cố giao, biến cố tập hợp,…….


1. Quy tắc cộng xác suất

a. Biến cố hợp

cho hai biến cố A và B. Biến cố "A hoặc B xảy ra", được gọi là hợp của hai biến cố A và B.

b. Biến cố xung khắc

Cho hai biến cố A và B. Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra thì biến cố kia không xảy ra.

c. Quy tắc cộng xác suất

d. Biến cố đối

Cho A là một biến cố. Khi đó biến cố "Không xảy ra A", được gọi là biến cố đối của A.

CHÚ Ý

Hai biến cố đối nhau là hai biến cố xung khắc. Tuy nhiên hai biến cố xung khắc chưa chắc là hai biến cố đối nhau.

2. Quy tắc nhân xác suất

a. Biến cố giao

Cho hai biến cố A và B. biến cố "Cả A và B cùng xảy ra", kí hiệu là AB, được gọi là giao của hai biến cố A và B.

Một cách tổng quát:

Cho k biến cố A1, A2, ..., Ak. Biến cố "Tất cả k biến cố A1, A2, ..., Ak đều xảy ra", kí hiệu là A1A2 ... Ak, được gọi là giao của k biến cố đó.

b. Biến cố độc lập

Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

Một cách tổng quát:

Cho k biến cố A1, A2, ..., Ak ; k biến cố này được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra của mỗi biến cố không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của các biến cố còn lại.

c. Quy tắc nhân xác suất

 Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.