Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/26/2020 6:03:35 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. Hàm số lượng giác
Các hàm số lượng giác
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Giới thiệu các dạng của hàm số lượng giác.

  + Tập xác định của hàm số lượng giác

  + Biểu diễn các hàm số lượng giác trên đường tròn.

  + Xét tính chẳn lẻ của hàm số lượng giác

  + Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 20 bài tập bao gồm các dạng toán về hàm số lượng giác. Tất cả được khái quát thành hai vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1: Các hàm số lượng giác.

Vấn đề 2: Các hệ thức lượng giác cơ bản.

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết thế nào là một hàm số lượng giác cơ bản, phương pháp giải tìm tập xác định của hàm số lượng giác, xét tính chẳn lẻ của hàm số, tìm giá trị lớn nhất của hàm số lượng giác. Đây là những dạng toán cơ bản của hàm số lượng giác.


TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hàm số y = sinx:

* Là một hàm số lẻ;

* Có đồ thị là một đường sin.

2. Hàm số y = cosx:

* Là một hàm số chẵn;

* Có đồ thị là một đường hình sin.

3. Hàm số y = tanx:

* Là một hàm số lẻ ;

4. Hàm số y = cotx:

* Là một hàm số lẻ ;


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: