Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/25/2020 9:18:28 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương II. Nhóm nitơ - phốt pho
Bài 9. BT về photpho & hợp chất
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 9

 BÀI TẬP AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT

 Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Bài giảng này gồm 12 câu hỏi lí tụ luận và trắc nghiệm: cáccâu hỏi lí thuyết mang tính suy luận, các bài tập nhận biết, các bài tập toán hóa giải bằng nhiều cách.

Bài  giảng giúp bạn củng cố kiến thức đã học và rèn luyện kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm áp dụng vào các bài kiểm tra trên lớp hay các kì thi sắp tới.
Bài tập 1

Câu 1. Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng trong dung dịch có chứa
A. KH2PO4 và K2HPO4.                          B. KH2PO4 và K3PO4.
C. K2HPO4 và K3PO4.                            D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Sau phản ứng giữa dung dịch H3PO4 với dung dịch NaOH nếu còn tồn tại hai chất thì đó là
A. Na2HPO4 và NaOH dư.
B. Na2 HPO4 và Na3PO4.
C. NaH2PO4 và H3PO4 dư.
D. Cả B và C đều có thể đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Trong một cốc đựng dung dịch có chứa 0,74 gam Ca(OH)2. Rót vào cốc 200ml dung dịch H3PO4 1M. Các chất có trong dung dịch sau phản ứng là
A. Ca(H2PO4)2 và dư H3PO4
B. Ca(H2PO4)2
C. Ca(H2PO4)2 và CaHPO4
D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Trong một cốc đựng 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M. Rót vào cốc 100ml dung dịch H3PO4 2M. Các chất có trong dung dịch sau phản ứng là
A. Ca(H2PO4)2 và dư H3PO4
B. Ca(H2PO4)2
C. Ca(H2PO4)2 và CaHPO4
D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Phương trình điện li của H3PO4 trong dung dịch là:   

Khi thêm HCl vào dung dịch,
A. cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.
B. cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.
C. cân bằng trên không chuyển dịch theo.
D. nồng độ PO43- tăng lên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các muối: Na3PO4, NaCl, NaBr, Na2S, NaNO3. Nêu rõ hiện tượng dùng để phân biệt và viết phương trình hóa học của các phản ứng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Khi nói axit H3PO4, HCl là những axit không có tính oxi hóa, là đúng hay sai?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Hòa tan 1,42 gam P2O5 vào 200 ml dung dịch NaOH 0,25M. Khi phản ứng kết thúc ta thu được dung dịch X. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch X. Cho thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước);
A. H+, PO43-.                              B. H+, H2PO4-, PO43-.                 
C. H+, HPO42-, PO43-.                 D. H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-.      


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Khi đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một hợp chất A, ta thu được 14,2 gam P2O5 và 5,4 gam H2O. Công thức phân tử của A là
A. P2O3.                        B. H3PO4.                      C. H3PO3.                      D. PH3  


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11. Cần bao nhiêu quặng photphorit chứa 80% Ca3(PO4)3 để thu được 1 tấn P cho rằng sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 5%.
A. 9,5 tấn.           B. 10,585 tấn.              C. 8,595 tấn.                D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5 M . Nồng độ mol/l của dung dịch tạo thành là
A.[NaH2PO4] = 0,22M; [Na2HPO4] = 0,44M.                      B. [Na3PO4] = 0,44M; [Na2HPO4] = 0,22M. 
C. [Na2HPO4] = 0,44M; [Na2HPO4] = 0,22M.                     D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập về Photpho và Hợp chất - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: