Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/26/2020 2:37:23 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 13 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

 BÀI 15: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hoá nội bào và tiêu hoá ngoại bào?

Câu 2. Ống tiêu hoá phân hoá thành các bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

Câu 3. Tại sao nói tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Câu 4. Cho biết những ưu điểm của tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Ống tiêu hóa của một số loài động vật như giun đất, châu chấu, chim có những bộ phận gì khác với ống tiêu hóa người? Các bộ phận đó có chức năng gì?

Câu 2. Trình bày đặc điểm của quá trình tiêu hoá trong túi tiêu hoá

Câu 3. Trình bày sự tiêu hóa ở các nhóm động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, có túi tiêu hóa.

Câu 4. Trình bày quá trình tiêu hoá ở các nhóm động vật có ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá

Câu 5. Trình bày sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào

Câu 6. Trình bày sơ lược chiều hướng tiến hóa chung của hệ tiêu hóa ở động vật.

Câu 7. Hãy mô tả tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa? Tại sao trong túi tiêu hóa và ống tiêu hóa, thức ăn khi được tiêu hóa ngoại bào tiếp tục được tiêu hóa nội bào?

Câu 8. Mô tả sự tiêu hóa thức ăn ở trùng đế giày. Kể tên một số loài động vật tiêu hóa thức ăn tương tự trùng đế giày.

Câu 9. Ống tiêu hóa của một số loài động vật như giun đất, châu chấu, chim có những bộ phận gì khác với ống tiêu hóa người? Các bộ phận đó có chức năng gì?

Câu 10. Phân tích ưu điểm của tiêu hóa trong ống so với tiêu hóa trong túi?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


12