Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/26/2020 1:33:57 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 11 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Phân biệt sinh trưởng với phát triển.

Câu 2. Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.

Câu 3. Tại sao sâu phá hoại mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Câu 4. Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn, tại sao?

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái?

Câu 2. Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn?

Câu 3. Thế nào là sinh trưởng và phát triển ở động vật? Cho ví dụ.

Câu 4. Hãy nêu sự khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển? Cho ví dụ chứng tỏ rằng tốc độ sinh trưởng các cơ quan trong cơ thể không giống nhau?

Câu 5. Sự phát triển ở ếch nhái, tằm, châu chấu, cua là biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn, vì sao?

Câu 6. Thế nào là biến thái? Kể tên một số động vật không biến thái, biến thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn, và biến thái hoàn toàn.

Câu 7. Giải thích nguyên nhân lột xác ở sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm.

Câu 8. Quá trình phát triển của ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của từng giai đoạn? Biến thái của ếch được điều hòa bởi hoocmôn nào?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: