Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 12:53:48 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 35: Hoocmôn thực vật
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 11 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Hoocmon thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?

Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Câu 3. Nêu một số biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.

Câu 4. Điều cần tránh trong việc sử dụng hoocmon thực vật là gì? Vì sao?

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Cho biết tác động của các hocmôn trong nhóm hocmôn kích thích?

Câu 2. Cho biết tác động của các hocmôn trong nhóm hocmôn ức chế?

Câu 3. Trình bày nơi sản sinh và tác động của các loại hoocmôn kích thích thực vật

Câu 4. Giải thích hiện tượng mọc vống (sinh trưởng mạnh) của thực vật mọc trong tối. Hiện tượng ưu thế đỉnh là gì? Vì sao khi có ngọn cây thì chồi bên kém phát triển, khi cắt ngang ngọn cây thì các chồi bên phát triển?

Câu 5. Một số cây trồng như bông, đậu, cà chua,… người ta thường hay bấm ngọn thân chính. Biện pháp đó ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây như thế nào? Auxin có vai trò gì trong biện pháp đó?

Câu 6. Cho biết nơi sản sinh và tác độn cả các loại hoocmôn ức chế ở thực vật

Câu 7. Đặc điểm khác biệt của hoocmon thực vật Auxin và Giberelin?

Câu 8. Nêu vai trò và cơ chế tác dụng của chất kích thích sinh trưởng thuộc nhóm auxin trong quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật. Ứng dụng của auxin trong nuôi cấy mô thực vật.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: