Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 12:32:13 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 17: Hô hấp ở động vật
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 17 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

 BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn?

Câu 2. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và động vật đa bào có tổ chức thấp (vd thủy tức) được thực hiện như thế nào?

Câu 3. Mô tả quá trình trao đổi khi ở giun đất. Vì sao khi trời mưa giun đất thường ngoi lên khỏi mặt đất? Nếu bắt giun đất để trên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh chóng bị chết. Tại sao?

Câu 4. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được thực hiện như thế nào?

Câu 5. Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Hô hấp là gì? Phân biệt giữa hô hấp ngoài và hô hấp tế bào?

Câu 2. Tại sao mang cá chỉ thích hợp với hô hấp ở dưới nước mà không thích hợp cho hô hấp trên cạn?

Câu 3. Mô tả quá trình trao đổi khí ở côn trùng. Hô hấp qua bề mặt cơ thể và hô hấp bằng hệ thống ống khí, hình thức nào hiệu quả trao đổi khí cao hơn? Vì sao?

Câu 4. Để đảm bảo nhận được chức năng hô hấp thì bề mặt trao đổi khí cần có những đặc điểm nào?

Câu 5. Trình bày các hình thức hô hấp của các loài côn trùng, cá, thân mềm, chân khớp sống trong nước.

Câu 6. Trình bày các hình thức hô hấp của các loài động vật đơn bào, đa bào bậc thấp, bò sát, chim, thú.

Câu 7. Bề mặt trao đổi khí phải có những đặc điểm gì?

Câu 8. Giải thích tại sao mang của cá xương và phổi của động vật trên cạn lại có khả năng trao đổi khí đạt hiệu quả cao?

Câu 9. Trình bày sự vận chuyển O2, CO2 trong cơ thể và trao đổi khí ở tế bào.

Câu 10. Tại sao khi lao động nặng, những người ít luyện tập thể dục thể thao thường thở gấp hơn và chóng mệt hơn những người thường xuyên luyện tập thể lực?

Câu 11. Tại sao mang cá lại thích hợp trao đổi khí ở dưới nước nhưng không thích hợp trao đổi khí trên cạn?

Câu 12. Nêu ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp của chim và côn trùng

Câu 13. Cho biết sự tiến hóa trong hô hấp ở động vật

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: