Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/26/2020 2:25:57 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 13 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

BÀI 27: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (tt)

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Câu 2. Khi bị kích thích phản ứng của động vật có hệ thần kinh dạng ống có gì khác các động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch? Ví dụ minh họa.

Câu 3. Cho 3 ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Trình bày đặc điểm của hệ thần kinh dạng ống.

Câu 2. So sánh đặc điểm của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Câu 3. Phân tích phản xạ tự vệ khi bạn đang đi chơi, bất ngờ gặp chó dại. Phân tích cung phản xạ, các hình thức phản ứng trong trường hợp này?

Câu 4. Vì sao phản xạ tự vệ khi gặp chó dại của người trưởng thành là phản xạ có điều kiện?

Câu 5. Cho biết hệ thần kinh dạng ống có những hoạt động gì đặc biệt so với hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch?

Câu 6. Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật về khả năng nhận biết và phản ứng với những thay đổi của điều kiện môi trường.

Câu 7. Hệ thần kinh ở động vật đa bào có chiều hướng tiến hóa như thế nào? Sự tiến hóa này mang cho động vật những lợi ích gì?

Câu 8. Cho ví dụ. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.

Câu 9. Nêu chiều hướng tiến hóa về cơ quan cảm ứng ở động vật.

Câu 10. Trình bày hướng tiến hóa của tổ chức thần kinh ở động vật?

Câu 11. Đặc điểm về phản xạ ở động vật?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.