Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/25/2020 9:46:44 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IV. Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 4. Bài tập tự luận HCHC & CTPT
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 4. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC:

_Công thức phân tử tổng quát của mọi hydrocacbon có dạng: CnH2n +2-2k với k ≥ 0 do đó số nguyên tử H là số chẵn, khi ta thêm  vào z nguyên tử O  thì vì O có hoá trị 2 nên oxi chiếm hết 2z hoá trị. Nếu O xen giữa C và H thì số nguyên tử H không thay đổi, nếu O không xen giữa C và H mà nối trực tiếp với C thì số hoá trị của mạch cacbon giảm 2z, số nguyên tử H cũng giảm 2z nguyên tử như thế số nguyên tử H vẫn là số chẵn.

_Hợp chất chứa C, H hay C, H, O thì khối lượng phân tử của hợp chất luôn luôn là số chẵn.

Hợp chất chứa C, H, N hay C, H, O, N thì nếu số nguyên tử N là số chẵn thì M vẫn chẵn. Nếu số nguyên tử N là số lẻ thì M lẻ.

_Bài học gồm 9 bài tập tự luận.

Bài tập 1

Câu 1. Oxy hoá hoàn toàn 4,92 g một hợp chất A chứa C, H, N và O rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình I chứa dung dịch H2SO4 đậm đặc và bình II chứa KOH đặc  thì thấy khối lượng bình I tăng 1,81 gam bình II tăng 10,56 gam. Ở thí nghiệm khác khi nung 6,15 gam chất A với CuO thì thu được 0,55 lít khí N2 (đktc). Hãy xác định hàm lượng % của C, H, N, O ở hợp chất A.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Vitamin A có công thức phân tử C20H30O, vitamin C có công thức phân tử C6H8O8
a. Viết công thức đơn giản nhất của mỗi chất.
b. Tính phần trăm về khối lượng và % về số mol của mỗi nguyên tố trong hai vitamin trên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu sau:

  70,94%C, 6,40%H, 6,90%N còn lại là %O


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Hãy thiết lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau:
a. Đốt cháy hoàn toàn 10 mg hợp chất hữu cơ Y sinh ra 33,85 mg CO2 và 6,95 mg H2O. Tỉ khối của hợp chất đối với không khí là 2,69.
b. Đốt cháy hoàn toàn 28,2 gam hợp chất hữu cơ Z và cho các sản phẩm sinh ra lần lượt đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH dư thì thấy bình CaCl2 tăng thêm 14,9 mg còn bình KOH tăng thêm 80,0 mg. Mặt khác khi đốt cháy 16,8 mg chất đó sinh ra 2,24 ml khí N2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết rằng phân tử chất đó chỉ chứa 1 nguyên tử nitơ.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Hãy xác định công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau:
a) C: 49,40%. H: 9,8%   N : 19,1%  d­A/kk = 2,52
b) C: 54,54%  H: 9,09%   dB/CO2  = 2


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Một hợp chất A chứa 54,8% C,  4,6% H,  9,3%N còn lại là oxi phân tử khối của nó là 153. Xác định công thức phân tử của hợp chất. Vì sao phân tử khối của các hợp chất chứa C, H, O  là số chẵn mà phân tử khối của A lại là số lẻ.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Phân tích nguyên tố một hợp chất hữu cơ A cho kết quả: 70,97%C, 10,15%H còn lại là O. Cho biết khối lượng mol phân tử của A là 340 g/mol. Xác định công thức phân tử của A. Hãy giải bài toán trên bằng hai cách dưới đây và rút ra kết luận.
a) Qua công thức đơn giản nhất và công thức thực nghiệm.
b) Không qua công thức đơn giản nhất.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Trước kia phẩm đỏ được dùng để nhuộm áo choàng cho các vị Hồng y được tách ra từ một loài ốc biển có thành phần % các nguyên tố như sau:
45,70%C, 1,9% H, 7,6%O, 6,7%N 38,10% Br.
a) Hãy xác định công thức đơn giản nhất của phẩm đỏ.
b) Phương pháp phổ khối lượng cho biết trong phân tử phẩm đỏ đó có chứa 2 nguyên tử brom. Hãy xác định công thức của phẩm đỏ.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Trong công thức phân tử của A có 1 nguyên tử oxy. Đốt cháy 5,8 gam chất A ta thu được 2,65 gam Na2CO3, 2,25 gam H2O và 12,1 gam CO2. Hãy xác định công thức phân tử của A.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: