Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/25/2020 8:44:09 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VI. Hidrocacbon chưa no (Không no)
Bài 7. BT tổng kết chương
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 7. BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

   Giới thiệu:

   Bài học gồm 15 bài tập tự luận và trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức của cả chương 6_chương trình hóa học lớp 11

 Các bài tập trong bài giảng này được giải theo một số phần của phương pháp giải nhanh như:

- PP tương đương

- Cách áp dụng các hệ quả của ĐLBTNT và KL.

- Công thức phân tử tổng quát.

- Kết quả của phản ứng cháy, phản ứng cộng.

- Tính chất cơ bản của hỗn hợp và định luật thành phần không đổi.

Bài tập 1

Câu 1. Hãy điền các từ hoặc các số cho dưới đây:

A: ankyn,  B: 1, C: cycloankan, D: 2,  E: alken, G: ankadien, H: 2, K: 0  vào các chỗ trống của hai câu:
  a) Alken và …(1)…đều có  k =1 , nhưng …(2) có 1 vòng còn …(3)…có số vòng =…(4)
  b) ..(5) và …(6)..đều có k =2 chúng đều có số liên kết
p = ..(7) và số vòng =.. (8).


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Hãy điền các cụm từ hay các số:
A. tricycloankan, B. mạch hở có 3 liên kết
p. C. dicycloalken, D.6. E. một vòng và 2 liên kết p, vào đoạn văn sau đây để đoạn văn đúng và trọn nghĩa.
- Khi tổng số liên kết
p và vòng là k = 3, ta có ít nhất…(1)…dãy đồng đẳng hydrocarbon. Đó là  ..(2) …tức là cycloankyn và cycloankadien; …(3) … tức là ba vòng no; …(4)…tức là trien và en-yn; hai vòng và 1 nối đôi tức là…(5)…. Nhưng theo giáo trình ta không học các dãy đồng đẳng hydrocarbon này.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Menthol (chất rắn, chiết xuất từ tinh dầu cây rau bạc hà) có công thức phân tử C10H18O chỉ có 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch hở hay có vòng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Vitamin A có công thức phân tử C20H30O có chứa 1 vòng 6 cạnh, không chứa liên kết ba. Hỏi trong phân tử vitamin A có mấy liên kết đôi.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5.
a. Hãy nêu nguyên tắc chung để điều chế alken, ankadien, ankin để dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho mỗi loại
b. Vì sao etylen được sản xuất với sản lượng lớn nhất?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Khi đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon ở thể khí (điều kiện thường) thì thấy thể tích các khí tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích các khí tham gia phản ứng (ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Hỏi hydrocarbon đó có thể nhận những  công thức phân tử như thế nào?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7*. Hỗn hợp A gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng etylen. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với brom trong dung môi CCl4 thì thấy khối lượng bình chứa brom tăng thêm 7,7 gam.
a. Hãy xác định công thức phân tử của hai alken đó.
b. Xác định thành phần % theo thể tích của hỗn hợp A.
c. Viết công thức cấu tạo các alken đồng phân tương ứng với hai alken đã cho.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8*. Nhiệt phân 2,8 lít (đktc) khí etan ở 1200oC rôì  cho  môt nửa hỗn hợp khí thu được sục vào bình nước brom dư thì thấy khối lượng bình này tăng thêm 1,465 gam. Cho nửa hỗn hợp khí còn lại phản ứng với dung dịch AgNO3 trong amoniac thì thu được 0,6 gam kết tủa màu vàng. Biết phản ứng nhiệt phân tạo ra etylen, acetylen và phản ứng không hoàn toàn, các phản ứng tiếp sau đó đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí thu được.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9*. Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hỗn hợp X chức C2H6O2, C2H4O2, CH2O, C4H8O, C3H6O2 ta thu được 5,6 lít khí CO2 và 5,4 gam H2O.  %C2H6O2 theo khối lượng là

A.33,33%.                       B. 47,67%.                     C. 46,27%.                 D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn  mol hỗn hợp hai hydrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu được 15,4 gam CO2 và 6,3a gam H2O. % theo thể tích và tổng số đồng phân của hai hydrocacbon là

A. 50%, 50% và 8 đp.    B. 75%, 25% và 6 đp.      C. 50%, 50% và 7 đp. D. 45% ,55% và 6 đp.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11**. Clo hóa nhựa P.V.C thu được một polime chứa 63,96% Clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử Cl2 phản ứng với k mắc xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (Cho H =1, C = 12, Cl = 35,5 và ** là câu rất khó)

                                                  (Đề thi TSĐH khối A- Mã đề 429 - câu 6 – 2007)
A.6.                  B.5.                  C.3.                       D.4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Một hydrocacbon X cộng hợp với HCl theo tỉ lệ mol 1: 1, tạo ra sản phẩm có thành phần % khối lượng của Cl là 45,233%. Công thức phân tử của X là

A. C3H4.            B. C3H6                           C. C2H4             D. C4H8

(Đề thi TSĐH khối A – câu 20 – Mã đề 429- 2007)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 13

Câu 13. Ba hydrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được số gam kết tủa là

A. 30 gam.           B. 10 gam.       C. 20 gam.         D. 40 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 14

Câu 14. Hỗn hợp X gồm hydrocacbon X và oxi có tỉ lệ mol là 1: 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y, cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc thun được hỗn hợp hỗn hợp khí Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 19. Công thức phân tử của X là

A. C3H4.            B. C3H8.           C. C3H6.                D. C4H8.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 15

Câu 15. Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 75,5. . Tên của ankan đó là

A. 2,2,3- trimetyl pen tan.                       B. 2,2 dimetylpropan.

C. 3,3 dimetylhexan.                              D. isopentan


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: