Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/22/2019 3:09:23 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương III. Nhóm Cacbon - silic
Bài 3. BT hợp chất của cacbon
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 3

BÀI TẬP HOP CHẤT CỦA CACBON

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Trong bài giảng này bao gồm 10 câu hỏi bài tập và lí thuyết về các hợp chất của cacbon.

Bài giảng giúp các bạn áp dụng kiến thức đã học ở các bài trước để trả lời những câu hỏi lí thuyết mang tính suy luận và giải nhanh các bài tập toán hóa.

Bài tập 1

Câu 1. Dung dịch muối K2CO3 không có phản ứng với các chất nào sau đây

A. Dung dịch MgSO4.
B. Dung dịch CaCl2.
C. Khí CO2.
D. Dung dịch Ba(OH)2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Dung dịch Ca(OH)2 có thể phản ứng với các chất nào sau đây:

A. Dung dịch HNO3
B. Dung dịch Ca(HCO3)2
C. Dung dịch KHCO3
D. Tất cả các dung dịch trên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Dẫn khí CO2 vào dung dịch KOH. Sản phẩm phản ứng có thể là chất nào? Giải thích?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4 Câu 4. Cho V lít khí SO2 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M ta thu được 33,4 gam muối. Hãy tính V (đktc)
Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5 Câu 5. Cho 19 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với lượng HCl dư ta thu được 4,48  lít khí (đktc). Hãy tính khối lượng mỗi muối
Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Hoàn thành và cân bằng các phương trình phản ứng sau:

a. NaHCO3  + H2SO4 → …+…   +………..
b. KHSO3  +  KOH    →  …+….
c. Ca(HCO3)2  +  NaOH →  …+….
d. Ba(HCO3)2 +  HCl → …+ …+…
Phản ứng nào có bản chất là phản ứng trung hòa giữa H của axit và OH của chất kiềm?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Làm thế nào để tách riêng khí CO và CO2 ra khỏi hỗn hợp của chúng?
a. Bằng phương pháp vật lí.
b. Bằng phương pháp hoá học.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8.

a. Làm thế nào để loại các tạp chất H2O, và CO2 có trong khí CO.
b. Làm thế nào để chuyển NaHCO3 thành Na2CO3 và ngược lại; chuyển Ca(HCO3)2 thành CaCO3 và ngược lại.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Dung dịch nước của chất A làm quì tím hoá xanh, còn dung dịch nước của B không làm đổi màu quì tím. Trộn lẫn dung dịch của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. A và B có thể là:
A. NaOH và K2SO4.
B. K2CO3 và Ba(NO3)2.
C. KOH và FeCl3.
D. Na2CO3 và KNO3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Cho 4,48 lít khí CO2(đktc) sục vào 5 lít dung dịch Ca(OH)2 ta thu được 15 gam kết tủa trắng.

a. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch Ca(OH)2 ban đầu và thành phần % theo khối lượng muối thu được.
b. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch sau phản ứng, giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập Hợp chất của Cacbon - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: