Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/25/2020 8:21:30 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IX. Andehit, xeton, axit cacboxylic
Bài 4. Axit Cacboxylic & Bài tập (P2)
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

CHƯƠNG TRÌNH HÓA LỚP 11

CHƯƠNG IX

ANDEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC

BÀI 4
AXIT CACBOXYLIC
TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ & ỨNG DỤNG
(TIẾT 2)

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội dung bài học:

| Tính chất hóa học chung của axit cacboxylic:
- Phản ứng Ester hoá.
- Phản ứng ete hóa giữa hai nhóm –OH (hay phản ứng làm kiệt nước của axit tạo ra anhydric axit).
- Phản ứng thế vào nguyên tử carbon a.
- Phản ứng thế vào gốc thơm.
- Axit có gốc hydrocarbon chưa no có thể tham gia phản ứng cộng (H2, X2, HX, H2O), phản ứng oxy hóa, phản ứng trùng hợp tương tự như hydrocarbon chưa no.
Phản ứng cháy của CnH2nO2.
- Phản ứng cộng của axit đơn chức với Ankyn.
| Điều chế và ứng dụng của axit cacboxylic.
|Cuối bài là 5 bài tập áp dụng để củng cố kiến thức về tính chất hóa học của axit cacboxylic.

Chúc các bạn học tốt.        I. HÓA TÍNH

1. Phản ứng Ester hoá:

Chú ý quan trọng:   Ester  mạch hở   Û  có ít nhất rượu hay axit phải đơn chức.

Nghĩa là khi cho mạch ester là hở mà nếu rượu đa chức thì axit phải đơn chức và ngược lại nếu axit  đa chức thì rượu phải đơn chức.

3. Phản ứng ete hóa giữa hai nhóm –OH (hay phản ứng làm kiệt nước của axit tạo ra anhydric axit).

4. Phản ứng thế vào nguyên tử carbon a.

Ta xét thêm một cách đánh dấu vị trí của nguyên tử C trong mạch carbon  của axit và các hợp chất mà nhóm chức có chứa nguyên tử C như –COOH, -CHO.

5. Phản ứng thế vào gốc thơm

6. Axit có gốc hydrocarbon chưa no có thể tham gia phản ứng cộng

(H2, X2, HX, H2O)

Phản ứng oxy hóa, phản ứng trùng hợp tương tự như hydrocarbon chưa no.

7. Phản ứng cháy của CnH2nO2

8. Phản ứng cộng của axit đơn chức với Ankyn     

Phản ứng  đã nhiều lần được ra trong đề thi TSĐH.

? Chú ý: Riêng axit formic H–COOH có nhóm chức –CHO nên có thể tham gia phản ứng tráng gương.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Axit cacbonxylic và bài tập (P2) - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: