Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/7/2020 9:45:15 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 11
Các bạn click chọn bài học để xem chi tiết.

Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van 11
HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ANH VĂN 11 CADASA
Trình bày: Cô Ngô Thị Thùy Trang & Thầy Peter Harris.
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “FRIENDSHIP” và học các từ mới theo chủ đề liên quan.
B. Writing & Speaking: Sử dụng các từ, cụm từ liên quan đến tính cách vào việc thực hành kĩ năng viết và nói về TÌNH BẠN.
C. Grammar & Pronunciation:
+ ngữ âm: cách phát âm /dʒ/ - / tʃ /
+ ngữ pháp: cách sử dụng động từ nguyên mẫu có “to” và không có “to”.

Chi tiết
Trình bày: Cô Ngô Thị Thùy Trang & Thầy Peter Harris.
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề PERSONAL EXPERIENCESvà học các từ mới theo chủ đề liên quan.
B. Writing & Speaking:
Sử dụng các từ, cụm từ liên quan đến vào việc thực hành kĩ năng viết và nói về Kinh nghiệm cá nhân.
C. Grammar & Pronunciation:
+ ngữ âm: cách phát âm cách phát âm / m / - / n / - / η /
+ ngữ pháp: ôn lại quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ phân từ (quá khứ kép).

Chi tiết
Trình bày: Cô Ngô Thị Thùy Trang & Thầy Peter Harris.
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề A PARTYvà học các từ mới theo chủ đề liên quan.
B. Writing & Speaking: Sử dụng các từ, cụm từ liên quan đến vào việc thực hành kĩ năng viết và nói về tham gia và tổ chức một bữa tiệc.
C. Grammar & Pronunciation:
+ ngữ âm: cách phát âm / l / - / r / - / h /
+ ngữ pháp: danh động từ (gerund) và cách dùng, động từ nguyên mẫu dùng ở thể bị động (passive infinitive), danh động từ dùng ở thể bị động (passive gerund).

Chi tiết
Trình bày: Cô Ngô Thị Thùy Trang & Thầy Peter Harris.
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “VOLUNTEER WORK” và học các từ mới theo chủ đề liên quan.
B. Writing & Speaking: Sử dụng các từ, cụm từ liên quan đến vào việc thực hành kĩ năng viết và nói về các hoạt động tình nguyện.
C. Grammar & Pronunciation:
+ ngữ âm: cách phát âm /w/ - /j/

+ ngữ pháp: Phân biệt và Cách dùng Danh động từ, Hiện tại phân từ.

Chi tiết
Trình bày: Cô Ngô Thị Thùy Trang & Thầy Peter Harris.
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “ILLITERACY” và học các từ mới theo chủ đề liên quan.
B. Writing & Speaking: Sử dụng các từ, cụm từ liên quan đến vào việc thực hành kĩ năng viết và nói về sự thất học và các biện pháp giải quyết vấn đề này.
C. Grammar & Pronunciation:
+ ngữ âm: cách phát âm /pl/ - /bl/ - /pr/ - /br/
+ ngữ pháp: câu tường thuật với động từ nguyên mẫu.

Chi tiết
Trình bày: Cô Ngô Thị Thùy Trang & Thầy Peter Harris
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “Competitions – Những cuộc thi đấu”. Qua bài đọc, học sinh sẽ được đến với 1 cuộc thi tiếng Anh tại 1 trường học.
B. Writing & Speaking: Thực hành kĩ năng nói theo chủ đề “Competitions – Những cuộc thi đấu” và viết lá thư trả lời thắc mắc của một bạn học sinh về thể lệ cuộc thi.
C. Grammar & Pronunciation:
+ cách phát âm /tr/ - /dr/ - /tw/.
+ ngữ pháp: câu tường thuật với danh động từ.

Chi tiết
12
SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN