Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/14/2019 10:31:45 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 2. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
B2. Xác định góc giữa hai vectơ
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

XÁC ĐỊNH GÓC GIỮA HAI VECTƠ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Góc giữa hai vectơ

                                 

Chú  ý:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÁI TẬP

Bài 1.Cho tam giác ABC đều cạnh a, đường cao AH. Tính góc giữa các vec tơ sau:

Bài 2. (B2 –SGK HH10) Cho AOB l tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và

AK. Giả sử góc 


b. Tính AK và OK theo a và a.

Bài 3. Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G. Tính góc giữa:

Bài 4. (B6 –SGK HH10) Cho hình vuông ABCD. Tính: 

Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Xác định góc giữa các cặp vecto sau:


BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Cho tam gic ABC vuông tại A có góc  . Xác định góc giữa các cặp vecto sau:


Bài 2. Cho biết một giá trị lượng giác của một góc, tính các giá trị lượng giá còn lại:


Bài 3. Cho hình vuông ABCD tâm O. Tính:


Bài 4. Cho tam giác đều ABC, có G là trọng tâm:

Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: