Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/26/2020 6:24:38 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. VecTơ
B13. Trục tọa độ
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

TRỤC TỌA ĐỘ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT


Chú ý:
 

II. PP GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. (B1-SGK) Trên trục () cho các điểm A, B, M, N có tọa độ lần lượt là -1, 2, 3, -2.
  a. Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục;

Bài 2. Trên trục x’Ox  cho 2 điểm A, B có tọa độ lần lượt là -3 và 4.

Bài 3. Trên trục x'Ox cho 2 điểm A, B có tọa độ lần lượt là -3 và 1.
 
Bài 4. Trên trục x'Ox cho 4 điểm A(-2), B(2), C(1), D(4).

Bài 5. Trên trục x'Ox cho 3 điểm A, B, C có tọa độ lần lượt là a, b, c.

Bài 6. Trên trục x'Ox cho 4 điểm A, B, C, D tuỳ ý. 

 b. Gọi I, J, K, L lần lượt là trung điểm của các đoạn AC, BD, AB, CD. Chứng minh rằng các đoạn IJ và KL có chung trung điểm.

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Trên trục x'Ox cho 2 điểm A, B có tọa độ lần lượt là -2 và 3.

Bài 2. Trên trục x'Ox cho 4 điểm A(-2), B(2), C(1), D(4). Gọi M là trung điểm của CD. Chứng minh: 

Bài 3. Trên trục x'Ox cho 3 điểm M, N, P có tọa độ lần lượt là x, y, z
  a. Tìm tọa độ trung điểm I của NP. 

Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: