Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 4:46:28 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VII. Tốc độ phản ứng & cân bằng HH
Bài 1 .Tốc độ phản ứng và bài tập
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 7. VẬN TỐC PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

BÀI 1
VẬN TỐC PHẢN ỨNG VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Giới thiệu:
Nội dung của bài học về Vận tốc phản ứng hóa học bao gồm vận tốc trung bình và vận tốc tức thời.

Các yếu tố làm thay đổi vận tốc phản ứng:
            1. Ảnh hưởng của nồng độ các tác chất.
            2. Ảnh hưởng của nhiệt độ.
            3. Ảnh hưởng của áp suất.
            4. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt.
            5. Ảnh hưởng của chất xúc tác
.
Phần bài tập áp dụng: Bao gồm 7 bài tập để củng cố kiến thức của bài học về vận tốc phản ứng.

I. Định nghĩa vận tốc phản ứng

1. Vận tốc trung bình

Vận tốc trung bình của phản ứng

Đơn vị của vận tốc phản ứng là M/s.

v Vận tốc của một phản ứng hóa học là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh, chậm của phản ứng và bằng độ biến thiên nồng độ mol/lít của tác chất (hay của sản phẩm) trong một đơn vị thời gian.

2. Vận tốc tức thời (tức là vận tốc vào từng thời điểm

v Vận tốc tức thời là vận tốc tại thời điểm t, chính là tỉ số giữa một độ biến thiên rất nhỏ của nồng độ d[A] trên độ biến thiên dt rất nhỏ của thời gian kể từ thời điểm t.

II. Các yếu tố làm thay đổi vận tốc phản ứng

            1. Ảnh hưởng của nồng độ các tác chất.

            2. Ảnh hưởng của nhiệt độ.

            3. Ảnh hưởng của áp suất.

            4. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt.

            5. Ảnh hưởng của chất xúc tác.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Tốc độ phản ứng & bài tập- Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: