Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/6/2019 7:38:34 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 14. THE WORLD CUP
C. Writing & Speaking
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

UNIT 14: THE WORLD CUP

Giáo viên: T.S Nguyễn Thị Bạch Yến

Giới thiệu:

C. Writing & Speaking: rèn luyện kỹ năng nói và viết theo chủ đề : “ THE WORLD CUP”

- kỹ năng nói: thảo luận về “THE WORLD CUP” , tham khảo bài hội thoại mẫu, làm việc nhóm.

- kỹ năng viết: cách viết bài thông báo.SPEAKING

Task 1.Look at the pictures. What do you know about these football teams?

Task 2. Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions.

Task 3.Work in groups.Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.

Ex: The 1st World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2.

WRITING

Writing an announcement

Task 1.Read the following announcement and then answer the questions that follows.

THE NATIONAL FOOTBALL CHAMPIONSHIP ORGANIZING COMMITTEE

wishes to announce that the match between Nam Dinh and Binh Duong on Sunday, April 18 has been postponed due to severe weather conditions.

The match will now be played at 3 p.m on Sunday, April 25 at My Dinh National Stadium.

Questions:

Who is the announcer? 

What is the announcement about?         

When will the match be played?

Where will the match be played?           

Task 2.Choose one of the following situations to write about.

You are the captain of the school football team. The team now needs more players for the new football season. Write an announcement in which you call for volunteers and state where and when the first meeting of the team will take place and how they can contact you.

You are the head of the Ho Chi Minh Communist Youth Union of your school. Your school’s football team is going to play a friendly match with New Stars Football Club at 5 p.m on Sunday, April 20th in the football field of the same club. Write an announcement for this match.

Outline

Who is the announcer?

What is the announcement about?

Where and when is the first meeting?

How can they contact?

Situation a:Thecaptain of the school football team calls for volunteer players for the new football season.

Situation b:  The head of the Ho Chi Minh Communist Youth Union writes an announcement for the friendly match.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.