Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/7/2020 12:21:02 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 8. THE STORY OF MY VILLAGE
C. Writing & Speaking
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:
Unit 8. THE STORY OF MY VILLAGE

   Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

   Giới thiệu:

   C. Writing & Speaking: Rèn luyện kĩ năng nói và viết

   _ Học sinh sẽ hỏi và đáp về kế hoạch xây dựng làng quê.

   _ Học sinh sẽ học cách viết thư hướng dẫn đường đi cho bạn bè

SPEAKING

Task 1.The villagers of Ha Xuyen are discussing plans to improve their life in the village. Match each of the plans with its possible result.

Task 2.The villagers are discussing their plans. Read and practice the conversation in groups of three.

Task 3.Work in groups.Continue the conversation, using the ideas in the table in Task 1.And some more possible results if you like.

Conversation 1

Conversation 2

II. WRITING

Giving directions

Task 1.Jim has decided to come to Ann’s place for his holiday. Ann writes him a letter giving directions to her house.

Work in pairs. Read the letter and look at the map. Find Ann’s house on the map.

Task 2.Read the letter again. Underline the words and phrases you can use to give directions. Then write them down in your notebook.

Task 3.Your house is A on the map. Look at the map and use the cues below to write a letter to Jim, telling him the way to your house from Roston Railway Station. Write a letter to give directions.

Dear Jim,
1. It / great/ have/ you/ with me/ next summer.
2. I / write/ tell / you/ how/ get / my house/ Roston Railway Station. 
3. When/ you / come/ out / station / turn right.
4. Go straight ahead / 5 minutes / go over bridge.
5. Go along / Bridge street / medical centre /and / car park.
6. Take the second turning /left.
7. Walk / Souvenir shop / my house / left /next /shoe shop.
8. You / miss / it.
9. It / take / you / 20 minutes / get here.
10. I /look / forward / see / you / soon / love / Tom.
Love,
Tom

Letter of directions

Dear Jim,


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.