Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/6/2019 7:02:45 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 7. THE MASS MEDIA
A. Reading & Vocabulary
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:
Unit 7. THE MASS MEDIA

   Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

   Giới thiệu:

    A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề THE MASS MEDIA

   _ Giúp học sinh có thêm từ vựng về ngành truyền thông đại chúng.

_ Giúp học sinh trao dồi kĩ năng đọc hiểu: T or F, matching

I. READING

Before you read.

Work with a partner.Ask and answer the following questions.

When do you often watch TV?

How many channels are there on our national TV?          

How many hours per week do you watch TV?     

While you read.Look at some popular TV programmes, and then do the tasks that follow.

II. VOCABULARY

Population (n):

Development (n):          

Cartoon (n):      

Adventure (n):  

TV series (n):    

News (n):         

(North: ……………………….       East: ……………………….

West: ……………………….        South: ……………………….)

7. Comedy (n):

8. Secret (n):    

9. Army (n):      

10. Punishment (n)        

11. Comment (n):          

12. Folk song (n):         

13. News headlines (n): 

14. Weather forecast (n):           

15. Wildlife (n): 

16. Science documentary (n):    

17. Business (n):          

18. Quiz show (n):         

19. Drama (n):  

20. Portrait (n): 

21. Culture (n):  

22. Education (n):         

23. Guest (n):   

24. vs = versus (prep):   


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: