Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 8:05:39 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
Sự chuyển thể của các chất.
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 10
Đánh giá bài giảng:

SỰ CHUYỂN THỂ GIỮA CÁC CHẤT

GV: Nguyễn Hồ Thảo Chi

Nội dung bài học

Bài tập

Với 3 bài tập tự luận về Sự chuyển thể giữa các chất  được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Sự chuyển thể giữa các chất 

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Sự chuyển thể giữa các chất . Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.


I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng 100 g ở 00C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.

Bài 2. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm 100g ở nhiệt độ 200C để nó hóa lỏng ở nhiệt độ 6580C. Biết nhôm có nhiệt dung riêng là 896J/Kg.K, nhiệt nóng chảy là 3,9.105 J/Kg

Bài 3. Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80 g ở 00C vào một cốc nhôm dựng 0,40 kg nước ở 200C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhôm là 0,20 kg. Tính nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước đá vừa tan hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/(kg.K) và của nước là 4180 J/(kg.K) .Bỏ qua sự mất mát nhiệt do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Sự chuyển thể của các chất - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: