Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 4:13:39 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương II. Bảng TH các NT hóa học & ĐL tuần hoàn
Bài 2. Sự biến đổi TH và số electron ở lớp vỏ NT ngoài cùng
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

Bài 2. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN VÀ

SỐ ELECTRON Ở LỚP VỎ NGUYÊN TỬ NGOÀI CÙNG

 Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

Với các nguyên tố nhóm A sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng của các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất của các nguyên tố.

- Các nhóm B nói chung khá phức tạp chứa các nguyên tố loại d và f trong đó có những dãy kim loại chuyển tiếp và đều nằm ở các chu kì dài (4, 5, 6, 7).


I. Tám nhóm A

Xem số electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng của tám nhóm A ta thấy tính tuần hoàn (lặp đi lặp lại) khá rõ nét:

-       Ở chu kì 1: Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng biến thiên từ 1 (H) đến 2 (He).

-       5 chu kì tiếp theo từ (chu kì 2 đến 6) số electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng biến thiên tuần hoàn rất chính xác như sau:

Nhóm:               IA   IIA    IIIA   IVA    VA   VIA    VIIA  VIIIA

Số e ở ngoài cùng: 1      2       3       4       5       6        7       8

Rồi lặp lại:               1      2       3       4       5       6        7       8

                                  ……………………………………………

                                1      2       3       4       5       6        7       8

Chu kì 7 chưa trọn vẹn.

Nhận xét:

-       Các nguyên tố trong cùng một nhóm A có số electron ở lớp vỏ ngoài cùng bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm, do đó hóa tính của các nguyên tố trong cùng một nhóm A tương tự như nhau.

-       Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng biên thiên rồi lặp lại một cách tuần hoàn nên tính chất của các nguyên tố cũng biến thiên rồi lặp lại một cách tuần hoàn.

Vậy: Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng của các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất của các nguyên tố.

II. Với các nhóm B

Các nhóm B nói chung khá phức tạp chứa các nguyên tố loại d và f trong đó có những dãy kim loại chuyển tiếp và đều nằm ở các chu kì dài (4, 5, 6, 7). Các kim loại chuyển tiếp bậc 1 thì các electron sau khi đã chiếm hết mức năng lượng ns, tiếp theo sẽ chiếm mức năng lượng (n-1)dx với x biến thiên từ 1 đến 10 ta gọi chúng là các nguyên tố loại d.

Thí dụ: 24Cr (…3d54s1); 26­Fe ( 3d64s2), 29Cu (3d104s1).

Số electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm B thường được tính như sau:

-       Nếu phân lớp sát phân lớp ngoài cùng là phân lớp bão hòa thì electron hóa trị bằng số electron ở lớp ngoài cùng.

-       Nếu phân lớp sát phân lớp ngoài cùng chưa bão hòa thì số electron hóa trị tính theo số electron ở lớp ngoài cùng và phân lớp sát lớp ngoài cùng.

-       Tuy nhiên khi ở trạng thái kích thích thì hóa trị của các nguyên tố nhóm B diễn biến rất phức tạp.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: