Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 10/22/2019 5:14:50 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 2. SCHOOL TALKS
C. Writing & Speaking
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

Unit 2. SCHOOL TALKS

    Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

    Giới thiệu:

  C. Writing & Speaking: Rèn luyện kĩ năng nói và viết

   _ Học sinh sẽ học được cách điền vào các mẫu đơn

  _ Hoc sinh sẽ học được cách giao tiếp lịch sự thông qua nhiều bước như: chào hỏi, bắt đầu cuộc trò chuyện, kết húc cuộc trò chuyện, và chia tay.


I.  SPEAKING

Task 1.These expressions are commonly used when people are chatting. Place them under the appropriate heading. Then practice with a partner.

Task 2.Rearrange the following sentences to make a conversation and then practice it with a partner.

Bye. See you later.                                                        ……..

What did you do           ……..

Where are you going now?         ……..

Hi, Minh. Did you have a nice weekend? ……..

Oh, stayed at home and did my homework. Nothing special.       ……..

Hello, Quan. Yes, I did. It’s great.           ……..

I’m going to the library to borrow some books. Sorry, I’ve got to go.

Talk to you later.                                                                                                            ……..

I went to Lan’s birthday party. The food was good and the people

were interesting. What did you do, Quan?           ……..

Task 3.Complete the following conversation with suitable words, phrases or sentences in the box. And then practice it with a partner.

- What’s the matter with you?

- Awful/ tired/ sick/ cold

- A headache/ a cold/ backache/ toothache

- You should/ you’d better go home and have a rest.

A: Hello, Hoa. You don’t look very happy.         

B: Hi, Nam. I feel…………..............I’ve got        

A: Sorry to hear that.    

B: Yes. That’s a great idea. Goodbye, Nam.

A: See you later.

Task 4.Work in pairs.Make small talks on the following topics, using the starting and ending of a conversation.

the weather:

last night’s TV programmes:

football:

plans for next weekend:

Topic:Plans for the next weekend

S1: Hello, Mai.

S2: Hi, Xuan.

S1: Mai, are you free this Sunday morning? Would you like         …………................………………

S2: That’s very kind of you. But I have   

S1: What a pity!

S2: Sorry, now I’ve got to go. Goodbye, Mai.

S1: See you later, Xuan.

II. WRITING

Task 1. Work in pairs. Answer the following questions.

On what occasion do you have to fill in a form? 

What sort of information do you often have to provide when you fill in a form?   

Task 2.Forms do not usually ask questions, but they ask for information. Match a line in A with a question in B.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: