Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 5:23:54 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IV. Phản ứng hóa học
Bài 1. Phản ứng oxi hóa khử
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

Bài 1

PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

 Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân.

Nội dung bài học:

Người ta đã từng chia các phản ứng hóa học thành nhiều loại như phản ứng hóa hợp, phản ứng phân tích, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng trao đổi, phản ứng trung hòa, phản ứng oxi hóa khử ….

Hoá học hiện đại căn cứ vào thuyết cấu tạo nguyên tử chỉ chia các phản ứng thành hai loại:

- Phản ứng oxi hoá khử (redox).

- Phản ứng không oxi hoá khử (noredox).

Trong đó phản ứng oxi hóa khử là:

I. Phản ứng oxi hoá khử theo quan niệm cũ

Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng xảy ra giữa một chất cho oxi và một chất nhận oxi. Chất cho oxi là chất oxi hoá, chất nhận oxi là chất khử oxi. Chất oxi hoá thì bị khử oxi, còn chất khử oxi thì bị oxi hoá.

II. Phản ứng oxi hoá khử theo thuyết nguyên tử

Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng xảy ra do một chất cho electron và một chất nhận electron.

- Chất cho electron là chất khử.

- Chất nhận electron là chất oxi hóa.

- Chất oxi hoá thì bị khử oxi còn chất khử oxi thì bị oxi hoá.

Để dễ nhớ ta dùng thành ngữ: “khử cho, o nhận”.

Ngày nay phản ứng oxi hoá khử không còn ràng buộc bởi nguyên tố oxi nữa, nhưng thuật ngữ oxi hoá - khử là một dấu ấn của lịch sử hoá học không thể nào quên.

 


I. Phản ứng oxi hoá khử theo quan niệm cũ

(chưa có thuyết cấu tạo nguyên tử, hay chưa học thuyết đó)

? Theo quan niệm cũ: Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng xảy ra giữa một chất cho oxi và một chất nhận oxi. Chất cho oxi là chất oxi hoá, chất nhận oxi là chất khử oxi. Chất oxi hoá thì bị khử oxi, còn chất khử oxi thì bị oxi hoá.

Khi thấy một người cho hoa và một người nhận hoa diễn ra trên sân khấu ta có thể nói đó là một “quá trình cho hoa” hay một “quá trình nhận hoa”, tức là một quá trình “cho- nhận hoa”.

II. Phản ứng oxi hoá khử theo thuyết nguyên tử

Theo thuyết nguyên tử ta phải dựa vào sự dịch chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác để định nghĩa phản ứng oxi hoá khử theo một quan điểm tổng quát hơn:

- Oxi hoá một chất hay một nguyên tố là lấy electron của chất hay nguyên tố đó.

- Chất oxi hoá là chất có thể nhận electron.

- Khử oxi một chất hay một nguyên tố là ghép thêm electron cho chất hay nguyên tố đó.

- Chất khử oxi là chất có thể cho electron.

? Vậy theo thuyết nguyên tử phản ứng oxi hoá khử là phản ứng xảy ra do một chất cho electron và một chất nhận electron.

- Chất cho electron là chất khử.

- Chất nhận electron là chất oxi hóa.

- Chất oxi hoá thì bị khử oxi còn chất khử oxi thì bị oxi hoá.

Để dễ nhớ ta dùng thành ngữ: “khử cho, o nhận”.

v Theo một hệ quả của định luật bảo toàn điện tích thì: Trong phản ứng oxi hoá khử, tổng số electron do các chất khử cho phải luôn bằng tổng số electron do các chất oxi hoá nhận.

       


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Phản ứng oxi hóa khử- Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: