Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 7/17/2019 1:32:37 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 3. PEOPLE’S BACKGROUND
C. Writing & Speaking
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:
Unit 3 PEOPLE’S BACKGROUN

    Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

    Giới thiệu:

    C. Writing & Speaking: Rèn luyện kĩ năng nói và viết

   _ Học sinh sẽ học được cách viết tiểu sử một nhân vật nổi tiếng hay một người bình thường nào đó

   _ Học sinh sẽ hỏi và đáp về tiểu sử một nhân vật nổi tiếng hay một người bình thường nào đó bằng tiếng Anh.

I.  SPEAKING

Task1. Work in pairs.Decide which of the items below can tell you about somebody’s background.

- Family

- Hobbies

- Education

- Experience

And then discuss what questions you can ask when you want to know about somebody’s background.

Suggested questions:

How many members are there in your family?

What are your parents’ jobs?

What is your major?

What degrees or certificates do you have?

Do you have any experience in your field?

What jobs have you ever done?

Task 2. Imagine you are a journalist. Use the cues below to interview a classmate about his/ her background or that of a person he/she knows well. Change the roles when you have finished.

Task 3.Work in groups. Talk about the person you have learnt about from the interview. ( you are student 2 = S2)

II. WRITING

Topic:Writing about people’s background

Task 1.Read Mr. Brown’s C.V. (curriculum vitae – a form with details about somebody’s past education and jobs).

Task 2.Work in pairs. Ask your partner for the information about his/her parent and complete the form.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: