Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:34:06 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VI. Nhóm VIA. Oxy - Lưu Huỳnh
Bài 2. Oxi và bài tập áp dụng
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 2

OXY VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

- Tính chất lý học và tính chất hóa học của nguyên tố oxy.

- Ứng dụng của oxy trong đời sống và sản xuất.

- Điều chế oxy trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

- 8 bài tập trắc nghiệm để củng cố kiến thức trong bài giảng Oxy và bài tập áp dụng.


Công thức phân tử O2O=O      

I. Lí tính và trạng thái tự nhiên

 nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn, ôxy là chất khí không màu, không mùi và không vị có công thức phân tử  O2.

O2 là chất khí không sắc, không mùi, nặng hơn không khí, ở áp suất thường O2 hóa lỏng ở -183oC. Ít tan trong nước.

Oxi trong không khí là sản phẩm của quá trình quang hợp diễn ra trong cây xanh:

          

II. Hóa tính

1. Cấu tạo nguyên tử

Nguyên tử oxi có cấu tạo nguyên tử là 1s22s22p4

? Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh chỉ thua flo.

O     +    2e  ®  O2- 

                      2s22p4                      2s22p6

- Trong hợp chất với kim loại hoặc phi kim yếu hơn, oxi có mức oxi hóa là -2;

- Trong hợp chất với flo, oxi có mức oxi hóa dương.

- Oxi tác dụng hầu hết với các kim loại (Ag, Au, Pt…) và phi kim (trừ halogen).

- Oxi tác dụng với nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ.

Ä Các chất phản ứng với oxi đều là phản ứng cháy nên tỏa nhiệt, tốc độ phản ứng phụ thuộc vào các điều kiện như nhiệt độ (đạt được ngưỡng cháy), bản chất và trạng thái các chất.

1. Oxi hóa kim loại

    4M   +   nO2   ®    2M2On 

2. Oxi hóa phi kim

 H2, P, S, C đều có thể cháy trong oxi

2H2  +  O2     ®    2H2O  (*)

4P   +   5O2   ®   2P2O5

S   +     O2     ®    SO2

    C   +     O2     ®    CO2

Đặc biệt với (*) khi trộn H2 với O2 theo tỉ lệ thể tích hay tỉ lệ số mol là 2 : 1, ta được hỗn hợp nổ rất mạnh khi gặp tia lửa.

3. Oxi hóa các hợp chất

            C2H6O  +   3O2   ®  2CO2   +   3H2O

            2H2S    +   3O2   ®  2SO2    +   2H2O

            (xăng dầu)

III. Ứng dụng

Oxi là nguyên tố duy trì sự sống của con người và động vật.

Hằng năm ta phải sản xuất hàng chục triệu tấn oxi để đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất.

IV. Điều chế oxi

1. Trong phòng thí nghiệm

Nhiệt phân các chất giàu oxi nhưng kém bền dưới tác dụng nhiệt như KMnO4, KClO3, H2O2 theo các phản ứng oxi hóa nội phân tử hay phản ứng tự oxi hóa khử:

2. Trong công nghiệp

  - Từ không khí: Làm sạch không khí (loại bỏ khí tạp như CO2, SO2) rồi nén dưới áp suất lớn cho không khí hóa lỏng, sau đó chưng cất không khí ở nhiệt độ sôi của oxi ( -183oC).

- Từ nước: Điện phân nước có pha H2SO­4 hay NaOH với điện cực trơ, ta sẽ thu được O2 ở anot và H2 ở catot:

            


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Oxi & bài tập áp dụng- Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.