Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:01:03 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương I . Nguyên tử
Bài 7. Ôn tập chương
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ
BÀI 7
ÔN TẬP CHƯƠNG 1 – HÓA LỚP 10

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:
Bài học này gồm 12 bài tập tự luận với mục đích tổng kết lại toàn bộ kiến thức của chương 1, chương trình hóa học lớp 10. 


Bài tập 1

Câu 1*. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2*. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử? Trong các hạt đó hạt nào mang điện tích dương? Hạt nào mang điện tích âm? Hạt nào không mang điện tích?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Kí hiệu AZ X cho ta biết điều gì?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Có bao nhiêu nơtron, proton trong hạt nhân của mỗi nguyên tử sau:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Cho biết số proton, số nơtron và số electron của các đồng vị sau:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Nguyên tử khối trung bình của bạc bằng 107,02 nguyên tử khối của hiđro. Nguyên tử khối của hiđro bằng 1,0079. Tính nguyên tử khối của bạc.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7 Câu 7. Cho hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử    
     
 và clo:
          
 

a. Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố.

b. Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ hai loại đồng vị của hai nguyên tố đó.

c. Tính phân tử khối gần đúng của mỗi loại phân tử nói trên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên dưới hai dạng đồng vị 

Tính tỉ lệ % số nguyên tử của đồng vị  tồn tại trong tự nhiên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Cho hai đồng vị 11H (kí hiệu là H) và 21H (kí hiệu là D)
   a. Viết các công thức phân tử hiđro có thể có.
   b. Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử.
   c. Một lít khí hiđro giàu đơteri 21H ( ) ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 0,10 g. Tính thành phần phần trăm khối lượng từng đồng vị của hiđro.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Electron trong nguyên tử hiđrô chuyển động xung quanh hạt nhân bên trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân 10.000 lần. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì bán kính khối cầu là bao nhiêu?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11. Cho khối lượng của electron, proton và nơtron lần lượt là:
Me  = 9,1095.10-31kg;    Mp  = 1,6726.10-27kg;   Mn   =  1,750.10-27kg
Nguyên tử cacbon có 6 electron, 6 proton và 6 nơtron. Hãy tính:
1.Khối lượng của một nguyên tử cacbon.
2.Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khối lượng của toàn nguyên tử cacbon.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Trong nguyên tử những electron nào quyết định tính chất hoá học của một nguyên tố.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: