Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/14/2019 9:58:11 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 4. Bất đẳng thức – bất phương trình
B9. Nhị thức bậc nhất và ứng dụng
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

BÀI 9. NHỊ THỨC BẬC NHẤT VÀ ỨNG DỤNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II.  BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Xét dấu của các biểu thức sau:

Bài 2. Xét dấu của các biểu thức sau:

Bài 3. Giải các bất phương trình sau:

Bài 4. Giải các bất phương trình sau:

a. (x – 2)(3x + 1) > 0

b. (7 – 4x) (2x – 6) < 0

c. 6x (3 – x) > 0

Bài 5. Giải các bất phương trình sau :

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải bất phương trình :

HD: có thể xét dấu từng biểu thức trong trị tuyệt đối hoặc vẽ đồ thị

ĐS: -3 < x < 3

Bài 2. Giải các bất phương trình sau :

Bài 3. Giải các bất phương trình

Bài 4. Giải các bất phương trình sau :


BÀI 9. NHỊ THỨC BẬC NHẤT VÀ ỨNG DỤNG

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Định nghĩa

Nhị thức bậc nhất đối với x là biểu thức dạng:

f(x) = ax + b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

Nghiệm của ptrinh f(x) = 0 là nghiệm của nhị thức f(x).

Phương pháp giải bất phương trình

+ Biến đổi BPT về một trong các dạng: f(x) > 0 (hoặc <, £, ³ 0)

+ Lập bảng xét dấu của f(x)

+ Dựa vào bảng xét dấu để rút ra tập nghệm của BPT.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: