Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/12/2019 12:20:21 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp
B2. Mệnh Đề (tiết 2)
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

MỆNH ĐỀ ( TIẾP THEO)

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng bài giảng như:

  + Các ký hiệu toán học.

  + Phủ định của mệnh đề có ký hiệu.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 5 bài tập bao gồm các dạng toán về mệnh đề được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Mệnh Đề (Tiếp Theo)

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là mệnh đề, các loại mệnh đề và phương pháp giải bài tập về mệnh đề. Đây là dạng toán cơ bản của chương trình toán lớp 10 và có trong các đề thi và đề kiểm tra.


MỆNH ĐỀ ( TIẾT 2).

TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

6 .Các ký hiệu toán học:

Ký hiệu: " : với mọi.

                : tồn tại.

Ví dụ: “ “:” với mọi số thực x thì x2 lớn hơn hoặc bằng 0”

7. Phủ định của mệnh đề có ký hiệu.

Ví dụ: “

 phủ định


Bài tập 1

Dạng toán 3: phát biểu các mệnh đề bằng các ký hiệu toán học.

Bài 1 (B5. Sgk) Dùng ký hiệu " để viết các MĐ sau.

a .Một số nhân với 1 điều bằng chính nó.

b .Có một số cộng với chính nó bằng 0.

c .Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0.

Bài 2. (B6. Sgk). Phát biểu mỗi MĐ sau bằng lời và xác định tính đúng sai của nó.

a.                           

                         

Bài 3(B7.sgk). Lập MĐ phủ định của mỗi MĐ sau và xét tính đúng sai của nó.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Dạng toán 4: Áp dụng MĐ vào suy luận toán học.

Bài 1: Xét chân trị (tính đúng sai) của MĐ sau:

a . (2>1)  (2>3).

b . (3 – 2 = 1)  (9 – 3 = 6).

c . (3 – 1 = 2)   (1 + 1) = 3.

d . (2 =1)  (3 =2). 

Bài 2. CMR : 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


123