Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 5:59:26 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương III. Liên kết hóa học
Bài 3. Liên kết cộng hóa trị
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

BÀI 3. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

Giáo viên:   Cô giáo. Mai Tú Anh

Nội dung bài giảng:

1. Định nghĩa Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron góp chung.

Các cặp electron góp chung không bị hút về phía nguyên tử nào là liên kết cộng hóa trị không cực.

2. Các loại liên kết cộng hóa trị:

- liên kết cộng hóa trị không cực.

- liên kết cộng hóa trị phân cực.

- Liên kết phối trí hay “liên kết cho – nhận

3. Hiệu độ âm điện: * từ 0,0 đến < 0,4 : lk cộng hóa trị không cực

                              * từ 0,4 đến < 1,7  : lk cộng hóa trị có cực.

                                  * từ ≥ 1,7               : lk ion.

Liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa 2 nguyên tử phi kim giống nhau hoàn toàn (đơn chất) hoặc

khác nhau không nhiều (hợp chất) .


I. Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị

1. Trường hợp phân tử đơn chất (liên kết cộng hóa trị không cực)

Để đạt được cấu hình electron giống như cấu hình electron của khí trơ gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử có thể đưa các electron độc thân ở lớp vỏ ngoài cùng góp chung với electron độc thân của nguyên tử bên cạnh tạo thành từng cặp electron góp chung. Các cặp electron góp chung phải được đóng góp đồng đều giữa hai nguyên tử và coi như thuộc về cả hai nguyên tử. Một cặp electron góp chung là một liên kết cộng hóa trị, kí hiệu bằng hai dấu chấm (..) hay một dấu gạch (-) giữa hai nguyên tử.

a. Liên kết đơn

b. Liên kết đôi

c. Liên kết ba:

Định nghĩa: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron góp chung.

Các cặp electron góp chung không bị hút về phía nguyên tử nào là liên kết cộng hóa trị không cực.

2. Trường hợp phân tử hợp chất: Liên kết cộng hoá trị có cực hay liên kết cộng hoá trị phân cực.

3. Liên kết phối trí hay “liên kết cho – nhận”: Liên kết phối trí hay liên kết “cho nhận” là một trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hoá trị, trong đó cặp electron dùng chung chỉ do một nguyên tử đơn phương bỏ ra. Ta kí hiệu liên kết phối trí bằng một dấu mũi tên (→) hướng từ nguyên tử cho cặp electron đến nguyên tử nhận cặp electron.

II. Độ âm điện – Liên hệ giữa hiệu số độ âm điện giữa hai nguyên tử và kiểu liên kết giữa hai nguyên tử đó

Ở mức độ gần đúng, gọi d ³ 0 là hiệu số độ âm điện giữa hai nguyên tử A và B:

Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng:

- Nếu d =  0 : A = B: liên kết cộng hóa trị không phân cực hay phân cực tạm thời.

- Nếu  0  <  d  <  1,7: liên kết cộng hóa trị phân cực vĩnh viễn.

- Nếu d ³ 1,7: liên kết ion.

Tuy nhiên độ âm điện biến thiên gần như liên tục nên không có giới hạn rõ rệt giữa liên kết cộng hóa trị và liên kết ion.

III. Tính chất vật lí chung của các chất có liên kết cộng hoá trị

Ở điều kiện thường, các chất có liên kết cộng hoá trị có thể ở:

- trạng thái rắn như iot, S, đường, đèn cầy….

- trạng thái lỏng như rượu, nước, axit axetic…

- trạng thái khí như khí O2, khí SO2, khí H2, Cl2……


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra liên kết cộng hóa trị- Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: