Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 5:48:56 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VI. Nhóm VIA. Oxy - Lưu Huỳnh
Bài 1. Khái quát về nhóm oxi - bài tập áp dụng
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 1

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXY – LƯU HUỲNH. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Bài học này giới thiệu khái quát về nhóm oxy – lưu huỳnh:

- Vị trí của nhóm oxy – lưu huỳnh trong bảng hệ thống tuần hoàn.

- Cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxy – lưu huỳnh có dạng ns2np4

- So sánh oxy và các nguyên tố khác.

- Tính chất hóa học của các nguyên tố nhóm oxy – lưu huỳnh: là những phi kim mạnh, có tính oxy hóa.


KHÁI QUÁT NHÓM

I. Vị trí của nhóm oxi trong bảng tuần hoàn

Nhóm Oxi bao gồm các nguyên tố oxi (O), lưu huỳnh (S), selen (Se), telu (Te) và poloni (Po) thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn.

Trong 5 nguyên tố trên, oxi và lưu huỳnh là phi kim, selen và telu là á kim, polini là kim loại, nên chúng ta chỉ quan tâm O và S.   

II. Cấu tạo nguyên tử

Cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng có dạng ns2np4 nên theo qui tắc bát tử chúng có xu hướng nhận thêm 2 electron nên chúng có tính oxi hóa và trong các hợp chất chúng thường có số oxi hóa -2.

? So sánh oxy và các nguyên tố trong nhóm

Nguyên tố oxi có cấu hình electron …2s22p4 nên khi bị kích thích hóa học các electron không thể nhảy lên lớp 3d để có thể có nhiều orbital chứa electron độc thân.

Các nguyên tố có lớp vỏ ngoài cùng là n ³ 3 nên khi bị kích thích các electron có thể tăng đủ năng lượng để chiếm phân lớp nd tạo ra 4 hay 6 orbital chứa electron độc thân. Do đó các nguyên tố lưu huỳnh, Selen…có thêm số oxi hóa dương +4 hay +6:

   np3nd1 có 4 orbital chứa electron độc thân.

  ns1np3nd2 có 6 orbital nguyên tử chứa electron độc thân.

III. Hóa tính tổng quát

1. Tính chất của đơn chất

Nói chung các nguyên tố từ oxi đến Te là những phi kim mạnh, tính phi kim hay tính oxi hóa giảm dần theo chiều từ oxi đến telu.

2. Tính chất của hợp chất

- Các hợp chất với hidro như H2S, H2Se, H2Te là những chất khí có mùi khó chịu, khi tan trong nước tạo ra dung dịch axit yếu.

- Các hợp chất với hiđro và oxi như H2SO4, H2SeO4, H2TeO4 là những axit.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Khái quát về nhóm oxi - bài tập áp dụng- Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.