Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 4:06:07 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương V. Nhóm VIIA. Halogen
Bài 1. Khái quát về nhóm halogen
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

Bài 1

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN & BÀI TẬP ÁP DỤNG

 

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

  Giới thiệu:

  A. Khái quát về nhóm Halogen

  - Các nguyên tố thuộc nhóm halogen và vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng của nguyên tử của các nguyên tố halogen, cấu tạo phân tử của các nguyên tố halogen.

- Tính chất hóa học, vật lí cơ bản của các nguyên tố halogen. Nguyên nhân làm cho tính chất hóa học của các nguyên tố halogen biến đổi có qui luật.

B. Bài tập áp dụng: Gồm 9 bài tập tự luận và trắc nghiệm.


Bài 1

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN & BÀI TẬP ÁP DỤNG

 A. Khái quát về nhóm Halogen                       

I. Vị trí của nhóm Halogen trong bảng tuần hoàn – cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng – Tính chất vật lí ở nhiệt độ thường và màu sắc

Halogen là nhóm VIIA sát với nhóm khí hiếm.

Các nguyên tố của nhóm VIIA- Halogen: Flo       Clo         Brom          Iot   

II. Khái quát về tính chất của nhóm Halogen

1. Tính chất vật lí

- Bán kính nguyên tử của các halogen tăng dần từ trên xuống dưới nên độ âm điện giảm dần từ trên xuống dưới.

- Tính phi kim của halogen giảm dần theo chiều từ trên đi xuống.

- Cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng của 4 halogen có dạng: ns2np5 sát với khí trơ tương ứng có dạng: ns2np6 do đó để đạt được cấu hình electron của khí trơ ở gần nhất, nguyên tử halogen X có xu hướng nhận thêm 1 electron trở thành anion X-:

                    X        +    e  →   X-

               …ns2np5            …ns2np6

2. Tính chất hóa học

Tính chất hóa học cơ bản của halogen là tính oxy hóa trong đó F là chất oxi hóa mãnh liệt (độ âm điện lớn nhất), tính oxy hóa giảm dần theo chiều từ trên xuống.

- Vì cùng ở trong một nhóm VIIA nên các halogen có những điểm giống nhau về tính chất hóa học của đơn chất cũng như về thành phần và tính chất của các hợp chất.

- Tuy nhiên, cấu hình electron của nguyên tử 9F là: 1s22s22p5 nên trong các phản ứng hoá học ta không thể cung cấp năng lượng cho các electron nhảy lên mức 3d và số oxi hoá của F ở trạng thái hợp chất là -1.

Còn ba nguyên tố 17Cl, 35Br, 53I đều có cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng là …ns2np5 trong đó n ³ 3 nên khi ở trạng thái kích thích thì có 1, 2 hay 3 electron nhảy lên chiếm mức năng lượng nd làm gia tăng số orbital chứa electron độc thân nên số oxi hoá của Cl, Br, I có thể là -1, 0, +1, +3, +5, +7.

Trạng thái cơ bản: ns2np5: số oxi hoá là 0 hay -1

 Ở trạng thái cơ bản, mỗi nguyên tử halogen có một orbital p chứa electron độc thân, hai orbital p của hai nguyên tử phủ theo trục tạo thành một orbital phân tử σ tức là một liên kết cộng hóa trị σ giữa hai nguyên tử, nên công thức cấu tạo và công thức phân tử đơn chất halogen sẽ là: 

X - X :  X2

Thí dụ: Cl - Cl:   Cl2                                   

Vì năng lượng liên kết σ này không quá lớn do đó phân tử X2 dễ bị phá hủy tạo thành nguyên tử X có hoạt tính rất mạnh, nên nói chung hoạt động hóa học của đơn chất X2 là rất mạnh.


Bài tập 1

Câu 1. Nhóm halogen bao gồm các nguyên tố
A. F, Cl, Br, I.                B. Cl, Br, Fe, I.             
C. Cl, S, P, Si.  D. O, S, Cl, N.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Nhóm halogen là nhóm
A. Kim loại kiềm.                       B. phi kim điển hình.      C. Khí hiếm.                  D. kim loại kiềm thổ.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng của 4 halogen có dạng:
A. ns2np3nd2.                             B. ns2np3.                                  C. ns1np3nd3.                D. ns2np5.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4.  Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là

A .  liên kết cộng hoá trị có cực.                                    B . liên kết ion. 
C .  liên kết cộng hoá trị không cực.                               D . liên kết cho nhận.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố nhóm halogen là:

A. Tính chất oxi hóa mạnh và có số oxi hóa -1.    
B. Tính khử mạnh và có số oxi hóa -1.
C. Tính chất oxi hóa mạnh và có số oxi hóa -1, 0, +1, +3, +5,+7.                              
D. Tính chất khử mạnh và có số oxi hóa -1, +1, +3, +5,+7.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố halogen tăng dần theo thứ tự:

A. F < Br < Cl < I.                      B. I < Br < Cl < F.          C. F < Cl < Br < I.          D. I < Cl < F < Br.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. So sánh cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố flo, clo, brom và iot.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Các halogen khác nhau như thế nào về tính chất hóa học. Giải thích?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Vì sao trong các hợp chất nguyên tố flo luôn luôn có số oxi hóa âm còn các halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có số oxi hóa dương.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra khái quát về nhóm halogen - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: