Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 3:54:53 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VI. Nhóm VIA. Oxy - Lưu Huỳnh
Bài 7. Hợp chất có oxy của lưu huỳnh so2 & so3
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 7
HỢP CHẤT CÓ OXY CỦA LƯU HUỲNH SO2 và SO3

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Giới thiệu:
Đây là bài học về các hợp chất có oxy của lưu huỳnh là Lưu huỳnh đioxit SO2 và Lưu huỳnh trioxit hay anhidric sunfuric SO3.
Nội dung của bài học về tính chất lí học, hóa học, ứng dụng và cách điều chế của Lưu huỳnh đioxit SO2 và Lưu huỳnh trioxit hay anhidric sunfuric SO3.
Phần bài tập áp dụng là 5 câu hỏi trắc nghiệm về Lưu huỳnh đioxit SO2 và Lưu huỳnh trioxit hay anhidric sunfuric SO3.I. Lưu huỳnh đioxit:  SO2  =  64 

1. Công thức cấu tạo

2. Lí tính

SO2 hay khí sunfuarơ, là một chất khí rất độc, không màu, nặng hơn không khí, hóa lỏng ở -10oC, mùi hắc do diêm cháy bốc ra chính là mùi của khí SO2.

SO2 hợp nước tạo thành axit sunfuarơ tương ứng: H2SO3.

3. Hóa tính

a. SO2 là một oxit axit nên còn gọi là anhidric sunfurơ

SO2 tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfurơ H2sO3 tương ứng:

| SO2 tác dụng với dung dịch kiềm:

b. Tính oxi hóa và tính khử của SO2:

 *SO2 là chất khử: Khi gặp các chất có tính oxi hóa mạnh hơn như oxi, halogen tự do, kali pemanganat… thì S+4 trong SO2 thể hiện tính khử tức là cho electron để tăng số oxi hóa:

**SO2 là chất oxi hóa: Khi gặp các chất có tính khử mạnh hơn như H2S, Mg… thì SO2 thể hiện tính oxi hóa tức là S+4 nhận electron để giảm số oxi hóa:

4. Ứng dụng

    - tẩy trắng giấy, bột giấy, nước đường…

    - chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm…

    - sản xuất axit sunfuaric.

Tuy nhiên SO2 là một trong những chất chủ yếu gây ô nhiễm môi trường.

5. Điều chế

a. Trong phòng thí nghiệm

Rót dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng Na2SO3 hay K2SO3 rồi đun nhẹ sẽ có SO2 bay lên

b.Trong công nghiệp: SO2 được điều chế bằng cách:

     - Đốt cháy Lưu huỳnh:   S    +   O2  ®   SO2

     - Đốt cháy quặng pirit sắt FeS2:

III. Lưu huỳnh trioxit hay anhidric sunfuric (axit sunfuaric kiệt nước)

1. Công thức cấu tạo

2. Tính chất, ứng dụng và điều chế

a. Tính chất vật lý

Ở điều kiện thường SO3 là một chất lỏng không màu, sôi ở 45oC, đông đặc ở 17oC, hòa tan vô hạn trong nước và dung dịch H2SO4.

b. Tính chất hóa học

Khi tan trong nước tạo thành dung dịch H2SO4, nếu lượng SO3 quá lớn có thể tạo thành chất lỏng oleum: H2SO4.nSO3

Như thế SO3 là một chất độc rất nguy hiểm.

SO3 còn tác dụng trực tiếp với các oxit bazơ hay bazơ tạo thành muối sunfat:

c. Điều chế

SO3 chỉ là chất trung gian để điều chế axit sunfuric.

Để điều chế SO3 ta đốt cháy SO2 trong khí O2:


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Hợp chất có oxy của lưu huỳnh so2 & so3- Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: