Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 10/20/2020 12:53:57 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Các bạn click chọn bài học để xem chi tiết.

Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
HỆ THỐNG BÀI GIẢNG HÓA LỚP 10 CADASA
Trình bày: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Số lượng: 6
Giới thiệu:

1. kiến thức:
- Ôn tập lại các khái niệm mol, hóa trị…, liên hệ giữa đơn vị khối lượng, đơn vị thể tích, đơn vị mol.

- oxit, axit, bazơ và muối
- Hỗn hợp đồng nhất, định luật thành phần không đổi, định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng, hiệu suất phản ứng.

2. Kĩ năng:
- Tính nồng độ mol, nồng độ % các chất trong dung dịch.
- Áp dụng giải các bài tập.

Chi tiết
Trình bày: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Số lượng: 7
Giới thiệu:

Nguyên tử là một loại hạt vi mô đại diện cho nguyên tố hoá học, không thể bị phân chia trong các phản ứng hoá học và thường tồn tại ở trạng thái kết hợp.
-
Nguyên tử được tạo thành từ một hạt nhân mang điện tích dương nằm ở tâm nguyên tử và các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh.
Mỗi
nguyên tố chỉ có một số proton duy nhất nhưng có thể có số nơtron khác nhau (các nguyên tố này được gọi là các đồng vị). Hạt nhân của electron chiếm một vùng không gian rất nhỏ bé so với nguyên tử.
-
Sự sắp xếp của các quỹ đạo trong nguyên tử được gọi là cấu hình electron.
Các quỹ đạo của
electron không phải là những đường cố định mà là sự phân bố xác suất mà các electron có thể có mặt.
-
Các electron sẽ chiếm các quỹ đạo có năng lượng thấp nhất (các quỹ đạo gần hạt nhân nhất).
- Ngoại trừ phản ứng hạt nhân, còn trong các phản ứng hóa học chỉ
có các electron ở lớp ngoài cùng mới có khả năng tham gia để tạo các liên kết hóa học.

Chi tiết
Trình bày: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Số lượng: 7
Giới thiệu:

Trong vật lí học, ta gọi những quá trình mà trong đó một giai đoạn biến đổi được lặp đi lặp lại một cách khá chính xác thì được gọi là những quá trình tuần hoàn.

Thí dụ: Sự thay đổi của thời tiết, sự lên xuống của thủy triều, sự đu đưa qua lại của con lắc đồng hồ, sự biến thiên của dòng điện xoay chiều … đều là những quá trình tuần hoàn theo thời gian.

Khoảng thời gian giữa hai lần lặp lại liên tiếp của một giai đoạn biến đổi gọi là chu kì của quá trình tuần hoàn.

Trong hóa học, tính chất của 110 nguyên tố cũng biến đổi và người ta nhận thấy sự biến đổi của các tính chất ấy cũng được lặp đi lặp lại theo những qui luật xác định gọi là định luật tuần hoàn và ta sắp xếp các nguyên tố vào một bảng thể hiện tính tuần hoàn của các tính chất, gọi là bảng phân loại tuần hoàn của 110 nguyên tố hóa học.

Mục đích yêu cầu của chương 2 là giúp nắm được qui luật biến đổi tuần hoàn các tính chất của 110 nguyên tố hóa học, giúp cho việc học tập, nghiên cứu, suy đoán tính chất của các hóa chất trở nên đơn giản hơn.

Chi tiết
Trình bày: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Số lượng: 10
Giới thiệu:

1. Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn.
2.
Nguyên tắc liên kết giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử (hay giả thuyết Kossel và qui tắc bát tử).
Ta biết rằng cấu hình electron của các khí trơ ở mức năng lượng thấp nhất nên rất bền vững, các nguyên tử khí trơ có thể tồn tại ở trạng thái tự do mà không cần liên kết với nhau hay liên kết với các nguyên tử khác để tạo ra hợp chất, tức là khí trơ không có hoá tính, hoá trị của chúng bằng 0. Loại nguyên tố như khí trơ là hiếm có nên còn được gọi là khí hiếm: He (eli), Ne (neon), Ar (argon), Kr (kripton), Xe (xenon), Rn (radon).
Đại bộ phận các nguyên tố còn lại đều có cấu hình electron kém bền vững nên chúng phải liên kết với nhau dựa trên một nguyên tắc chung:

“Các nguyên tử phải liên kết với nhau thành phân tử thế nào để sau khi đã liên kết thì mỗi nguyên tử phải đạt được cấu hình electron giống như cấu hình electron của khí trơ ở gần nó nhất trong bảng tuần hoàn”.(giả thuyết Kossel)
Để bảo đảm nguyên tắc chung trên các nguyên tố có thể liên kết với nhau theo ba phương án chính hay ba loại liên kết nguyên tử:
     Liên kết ion
     Liên kết cộng hoá trị (trong đó có liên kết phối trí).
     Liên kết kim loại.

Chi tiết
Trình bày: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Số lượng: 11
Giới thiệu:

Người ta đã từng chia các phản ứng hóa học thành nhiều loại như phản ứng hóa hợp, phản ứng phân tích, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng trao đổi, phản ứng trung hòa, phản ứng oxi hóa khử ….

Hoá học hiện đại căn cứ vào thuyết cấu tạo nguyên tử chỉ chia các phản ứng thành hai loại:

- Phản ứng oxi hoá khử (redox).

- Phản ứng không oxi hoá khử (noredox).

Trong chương trình hóa học lớp 10 bậc Phổ thông trung học chúng ta học phản ứng oxi hóa khử.

- Theo quan niệm cũ: Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng xảy ra giữa một chất cho oxi và một chất nhận oxi. Chất cho oxi là chất oxi hoá, chất nhận oxi là chất khử oxi. Chất oxi hoá thì bị khử oxi, còn chất khử oxi thì bị oxi hoá.

- Theo thuyết nguyên tử phản ứng oxi hoá khử là phản ứng xảy ra do một chất cho electron và một chất nhận electron:

+  Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng có làm thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố do có một số nguyên tố cho electron và một số nguyên tố nhận electron.

+ Độ tăng số oxi hóa của nguyên tố bị oxi hóa phải bằng độ giảm số oxi hóa của nguyên tố bị khử oxi.

Chi tiết
Trình bày: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Số lượng: 10
Giới thiệu:

- Halogen là nhóm nguyên tố đầu tiên được học sau khi học sinh đã học các chương lý thuyết chủ đạo (cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học ...).

Các nguyên tố nhóm Halogen thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn sát với nhóm khí hiếm.

- Cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng của 4 halogen có dạng: ns2np5 sát với khí trơ tương ứng có dạng: ns2np6 do đó để đạt được cấu hình electron của khí trơ ở gần nhất, nguyên tử halogen X có xu hướng nhận thêm 1 electron trở thành anion X-:
                    X        +    e  →   X-

               …ns2np5            …ns2np6

Tính chất hóa học cơ bản của halogen là tính oxy hóa
Halogen và chất của chúng có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

Kiến thức của chương 5_ Nhóm VIIA.Halogen của chương trình hóa học lớp 10 giúp học sinh viết các phương trình hóa học minh họa cho tính chất cơ bản của đơn chất và hợp chất halogen, giải các bài toán định tính và định lượng có liên quan tới kiến thức của chương.

Chi tiết
1