Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 3:53:09 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 16. HISTORICAL PLACES
A. Reading & Vocabulary
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

Giáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến &Thầy Peter Harris.

Nội dung bài giảng:

A. Reading & Vocabulary: rèn luyện kỹ năng đọc hiểu theo chủ đề “HISTORICAL PLACES”

- trước khi đọc: là các bức tranh miêu tả về “Historical places”,…, nghe bài đối thoại mẫu.

- trong khi đọc:

+ Trước hết cùng làm quen với giọng đọc của giáo viên bản ngữ thầy Peter Harris

+  Bài đọc sẽ giới thiệu rõ hơn về chủ đề : “HISTORICAL PLACES”

- sau khi đọc: hiểu được nghĩa của các loại từ, dựa vào các kiến thức để áp dụng vào các bài tập.


I. READING

Before you read

Work in pairs.

1. Can you name the pictures above?

2. List some historical places you know in Vietnam.

3. Is Van Mieu – QuocTuGiam a historical place?

4. What do you know about this place?

While you read

Read the passage and then do the tasks that follow.

Van Mieu–QuocTuGiam is a famous historical and cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty, Van Mieu was representative of Confucian ways of thought and behaviour. Six years later, QuocTuGiam, the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu.

Between 1076 and 1779, QuocTuGiam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. 

The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, are still standing today and they attract great interest from visitors.

After more than 900 years of existence, Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish. Van Mieu – QuocTuGiam is a site of national pride for Vietnamese people.

II. VOCABULARY

Historical (a):    

Cultural (a):      

Site (n):            

Originally (adv):            

Dynasty (n):     

Representative (adj):     

Confucian (adj, n):        

8.  Behaviour (n):          

9.  Educate (v):

Talent (adj, n):  

Memorialize (v):            

Brilliant (adj):    

Scholar (n):      

Achievement (n):          

Royal (adj):      

Engrave (v):     

Stele (n, sing.):

Stelae (n, plural):          

18. Giant (adj): 

Tortoise (n):     

Existence (n):   

Well-preserved (adj):     

Architecture (n):            

Banyan (n):      

Witness (v, n):  

Feudal (adj):     

Flourish (v):      

Pride (n):           


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.