Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 4:37:14 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 0 . Ôn tập
Bài 5. Hiệu suất phản ứng.
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

Bài 5. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

- Giúp học sinh nắm vững định nghĩa hiệu suất phản ứng. Tính hiệu suất theo nguyên liệu hay theo sản phẩm.

- Hiệu suất của một phản ứng hóa học chỉ phụ thuộc điều kiện gây phản ứng (nhiệt độ, áp suất, xúc tác, thời gian và tỉ lệ pha trộn các nguyên liệu) chứ hoàn toàn không phụ thuộc khối lượng m, số mol n và thể tích V của nguyên liệu đem ra gây phản ứng.

- Một số bài tập áp dụng tính hiệu suất phản ứng đã được ra thi trong phương pháp trắc nghiệm và giải bằng nhiều cách để học sinh có thể chọn cách giải nhanh nhất.

 Hiệu suất phản ứng luôn luôn tính theo nguyên liệu quí hiếm, nguyên liệu không quí hiếm có thể cho dư.


Bài 5
HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG HÓA HỌC

1. Định nghĩa: Hiệu suất phản ứng là tỉ số giữa lượng nguyên liệu tham gia phản ứng với lượng nguyên liệu đã bỏ ra để gây phản ứng. 
Hay hiệu suất phản ứng là tỉ số giữa lượng sản phẩm thu được với lượng sản phẩm đáng lẽ ta phải thu được khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.          
2. Dựa vào tính chất cơ bản của hỗn hợp.
Ta có thể mở rộng và nhấn mạnh rằng hiệu suất của một phản ứng hóa học chỉ phụ thuộc điều kiện gây phản ứng (nhiệt độ, áp suất, xúc tác, thời gian và tỉ lệ pha trộn các nguyên liệu) chứ hoàn toàn không phụ thuộc khối lượng m, số mol n và thể tích V của nguyên liệu đem ra gây phản ứng.
Chú ý: Hiệu suất phản ứng luôn luôn tính theo nguyên liệu quí hiếm, nguyên liệu không quí hiếm có thể cho dư. 
Thí dụ: Trong phản ứng đường hóa tinh bột tức là nấu mạch nha, ta có:
- Nguyên liệu là gạo và mộng lúa phơi khô nhả nát được pha trộn theo tỉ lệ:
Khối lượng gạo: khối lượng mộng lúa = 10 : 1. Gạo phải nấu thành cơm hay cháo vì đây là phản ứng thủy phân.
- Điều kiện gây phản ứng: nhiệt độ 65 - 70 oC, áp suất p = 1 atm, xúc tác: men amila và malta có trong mộng lúa, thời gian ủ để lên men t = 12 giờ.
Với các điều kiện như thế: Nếu ta nấu mạch nha với 5 tấn gạo, 500 g mộng lúa ta chỉ thu được 4 tấn mạch nha còn lại là bã dùng để chăn nuôi gia súc.
Như vậy hiệu suất tính theo gạo:

Ở đây gạo là nguyên liệu quí đắt tiền nên ta phải tính hiệu suất theo khối lượng gạo.


Như thế nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn ta phải thu được 5 tấn mạch nha. Nhưng ta chỉ thu được 4 tấn nên hiệu suất tính theo sản phẩm vẫn là Bài tập 1

Bài tập áp dụng
 Cho hỗn hợp khí X gồm N2 và H2. Tỉ khối của X so với H2 = 3,6.
1.% theo số mol của N2 và H2 theo thứ tự là:
 A. 20%  và 80%.                B. 33,33% và 66,67%.             C. 25%  và 75%.               D. 40% và 60%.
2. Thực hiện phản ứng tổng hợp NH3 với hỗn hợp X ta thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 =  4. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3
A. 20%;                     B. 45%;                        C. 25%;                      D. 50% . (Đề thi ĐH khối A- 2010)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.