Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/29/2020 11:49:08 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. VecTơ
B4. Hiệu của hai vectơ
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

HIỆU CỦA HAI VECTO

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Vectơ đối của  là vectơ  sao cho . Kí hiệu vectơ đối của .
  • Vectơ đối của .

Định nghĩa hiệu của 2 vectơ:

Hiệu của hai vecto , ký hiệu  , là tổng của vecto  và vecto đối của vecto , tức là 

Phép lấy hiệu cuả 2 vecto gọi là phép trừ vecto.

Qui tắc ba điểm: với ba điểm O, A, B tùy ý, ta có: .

II. PP GIẢI BÀI TẬP

Dạng toán. Xác định hiệu của 2 vectơ

B1. Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

B2. Cho hai điểm A, B phân biệt

a. Tìm tập hợp điểm O sao cho 

b. Tìm tập hợp điểm O sao cho 

B3. (B1-SGK).Cho hai vectơ  và cùng phương. Xác định 

B4. Cho ba vectơ  . Hãy dựng vectơ m thỏa .

B5. Cho hình bình hành ABCD. CMR                                                            

B6. Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F bất kỳ. CMR: 

 (đpcm)

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

B1.Cho tứ giác ABCD. Tìm các vectơ sau:

a. AB – AD + DC – DB

b. BA – BC + CD – CA

B2. CMR:   khi và chỉ khi trung điểm của 2 đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: