Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 4:47:12 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 4. Bất đẳng thức – bất phương trình
B12. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

BÀI 12.  HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Giải các hệ bất phương trình sau:

                  

Bài 2. Giải các hệ bất phương trình sau:

                 

Bài 3. Giải các hệ bất phương trình sau:

Bài 4. Tìm các nghiệm nguyên của các hệ bất phương trình sau:

Bài 5. Xác định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải hệ bất phương trình sau:

Bài 2. Xác định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:


BÀI 12.  HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Giải hệ bpt bậc nhất một ẩn:

Muốn giải hệ bpt một ẩn, ta giải từng bpt của hệ rồi lấy giao của các tập nghiệm thu được.

Chẳng hạn:

Bước 1: Giải (1) tìm tập nghiệm T1

Bước 2: Giải (2) tìm tập nghiệm T2

Bước 3: Tập nghiệm của hệ BPT là T = T1ÇT2


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: