Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 3:34:46 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp
B8. Giải đề thi - kiểm tra (Phần 1)
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

GIẢI ĐỀ THI – ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (P1)

NHÓM CÁC ĐỀ THI – KIỂM TRA 1 TIẾT (P1)

Câu 1.  Lập mệnh đề phủ định các mệnh đề sau:

a.  P: “ Cái bảng này không là màu xanh”

b. Q: “ Mọi ngày trong tuần, tôi đều tập thể dục”

Câu 2.  Mệnh đề sau đây  đúng hay sai. Vì sao?

( Đề kiểm tra 1 tiết – Trường THPT Hoàng Hoa Thám).

Câu 3. Cho 2 tập hợp 

Tìm  và biểu diễn chúng trên trục số.

( Đề kiểm tra 1 tiết – Trường THPT Hoàng Hoa Thám).

Câu 4. Cho 2 tập hợp 

a. Viết lại 2 tập hợp trên theo cách liệt kê các phần tử.

b. Tìm A\B và B\A

( Đề kiểm tra 1 tiết – Trường THPT Hoàng Hoa Thám).

Câu 5: Phủ định của mệnh đề P: là mệnh đề:


Câu 6: Liệt kê các phần tử của tập hợp , ta được:( Đề kiểm tra 1 tiết – Trường THPT Nguyễn Việt Khái).

Câu 8

a. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau: A: “Con không phải không yêu mẹ”.

b. Cho các mệnh đề chứa biến:


Câu 9.

a. Cho A = {0; 1; 2; 3; a; b; c}, B = (-5; 0], C = R. Hãy tìm các tập AÇB, C\B (không cần biểu diễn trên trục số).

b. Liệt kê các phần tử của tập hợp sau


Câu 11: Cho mệnh đề :  không chia hết cho 3"

a. Mệnh đề A đúng hay sai? Giải thích.

b. Viết mệnh đề phủ định của mệnh đề A

( Đề thi hk1 – Trường THPT Vĩnh Bình)

Câu 13. Cho mệnh đề  và xét tính đúng sai của nó.

Câu 14.Cho hai tập hợp 

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


12