Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 5:02:25 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 1.000 Đồng
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp
Giải bài tập SGK đại số 10 ~ Ôn tập chương 1
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

GIẢI BÀI TẬP SGK BÀI  : ÔN TẬP CHƯƠNG 1

Nội dung bài học:

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa dưới dạng hình ảnh, không phải dạng video.

Bài tập:

Bài 1 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định   theo tính đúng sai của mệnh đề A.


Bài 2 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh đề A => B ? Nếu A=>B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không? Cho ví dụ minh hoạ.


Bài 3 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Thế nào là hai mệnh đề tương đương?


Bài 4 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Nêu định nghĩa tập hợp con của một tập hợp và định nghĩa hai tập hợp bằng nhau.


Bài 5 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Nêu các định nghĩa hợp, giao, hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh hoạ các khái niệm đó bằng hình vẽ.


Bài 6 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Nêu định nghĩa [a; b], khoảng (a; b), nửa khoảng [a; b); (a; b], (-
¥; b], [a; +¥). Viết tập hợp R các số thực dưới dạng một khoảng.

 

Bài 7 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?

 

Bài 8 – trang 24 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề P Q với
a) P: “ABCD là một hình vuông”.
    Q: “ABCD là một hình bình hành”
b) P: “ABCD là một hình thoi”
    Q: “ABCD là một hình chữ nhật”


Bài 9 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản

Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:
A là tập hợp các hình tứ giác
B là tập hợp các hình bình hành
C là tập hợp các hình thang
D là tập hợp các hình chữ nhật
E là tập hợp các hình vuông
G là tập hợp các hình thoi


Bài 10 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau

a)     A={3k-2 | k=0, 1, 2, 3, 4, 5}

b)    B={x  N | x 12}

 c)  C={ (-1)­n | n  N}

Bài 11 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Giả sử A, B là hai tập hợp số và x là một số đã cho. Tìm các cặp mệnh đề tương đương trong các mệnh đề sau


Bài 12 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Xác định các tập hợp sau:

Bài 13 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để tìm giá trị gần đúng a của   (kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba). Ước lượng sai số tuyệt đối của a.


Bài 14 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Chiều cao của một ngọn đồi là h = 347,13 m ± 0,2 m.
Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 347,13.


Bài 15 – trang 25 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Những quan hệ nào trong các quan hệ sau là đúng?


Bài 16 – trang 26 – SGK – Lớp 10 – cơ bản


Bài 17 – trang 26 – SGK – Lớp 10 – cơ bản
Biết P  Q là mệnh đề đúng. Ta có:
(A) P là điều kiện cần để có Q
(B) P là điều kiện đủ để có Q
(C) Q là điều kiện cần và đủ để có P
(D) Q là điều kiện đủ để có P


Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.